Jako každý školní rok jsme pořádali lyžařský kurz.

Studenti odpočívají po namáhavém lyžařském dopoledni