Školní metodik prevence

Mgr. Ing. Jitka Spalová

Konzultace:

  • lichý týden ve středu 9:00 – 10:00
  • sudý týden ve středu 8:30 – 9:30
  • I. patro, sborovna, č. dveří 208

Kontakt:
spalova@skola-rokycany.cz