Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004894
Hlavním cílem projektu je investicí do vybudování odborných učeben a jejich zázemí zlepšit kvalitu zájmového a celoživotního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost vzdělávaných osob na trhu práce.

Realizací projektu je vybudována:

  • Učebna pro přírodovědné a technické vzdělávání – pro potřeby zájmového a celoživotního vzdělávání v oblasti přírodních věd, počítačové gramotnosti a technického vzdělávání,
  • Jazyková učebna – pro potřeby zájmového vzdělávání v oblasti cizích jazyků (anglického a německého jazyka).

Dalším výsledkem projektu je zajištění bezbariérovosti budovaných učeben, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.

Rozpočet projektu je 10 mil. Kč, z toho dotace činí 9 mil. Kč.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.