Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

.

Operační program: Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Název projektu: „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356
Doba realizace projektu: 15. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Výše získané podpory: 4 570 144,- Kč

Střední škola, Rokycany se zapojila jako partnerská škola do projektu Plzeňského kraje. Naše škola se bude konkrétně podílet na zvyšování technického vzdělávání nejen žáků naší školy, ale i partnerských ZŠ a MŠ, kterými jsou: Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 40; Základní škola Rokycany, ulice Míru 64; ZŠ Mýto, okres Rokycany; ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, MŠ Školní 642, Rokycany.

V rámci projektu škola pořídí nové vybavení do dílen praktického vyučování. Dále projekt počítá se zakoupením potřebných měřidel, nástrojů přístrojů, nářadí a pracovních materiálů určených pro výuku žáků. Díky tomuto vybavení školy se tak zkvalitní možnost výuky strojírenských oborů. Pro žáky SŠ Rokycany a žáky partnerských ZŠ je též připraven technický kroužek ručního zpracování kovů a kroužek „CNC obrábění“. Nově bude pracovat kroužek „ Robotiky“ pro žáky SŠ a ZŠ, kroužek Čtenářské a matematické gramotnosti, dále pak i kroužek určený pro mateřské školy „Šikovné ručičky“, kde si děti budou rozvíjet jemnou motoriku, senzomotoriku, zručnost apod.. Pro tuto výuku budou zakoupeny polytechnické pomůcky (stavebnice).

Celkovým záměrem projektu je nejen zkvalitnit vybavení pro výuku žáků na SŠ Rokycany, ale také cíleně zapojit děti MŠ a žáky základních škol a tím podpořit jejich zájem o technické obory.