Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Projekt: EU Rokycany
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0894
Doba trvání projektu: 01. 07. 2015 – 31. 12. 2015
Výše získané podpory: 728.764,- Kč

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Klíčové aktivity projektu a jejich cíle:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

  • zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti
  • získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

  • zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na střední škole

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

  • profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

  • zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU