Učební obory – 3leté

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Opravář zemědělských strojů

údržba strojů a zařízení

Prodavač

činnosti v obchodním provozu

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Strojní mechanik, kód oboru 23-51-H/01

Obor vzdělání je vhodný pro manuálně zručné žáky se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.

Náplň a charakteristika oboru

 • výroba, sestavování a údržba konstrukcí a strojů
 • oprava strojů a zařízení
 • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
 • svařečské oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře ZDARMA
 • možnost pokračovat ve studiu (nástavbové maturitní studium) na naší škole

Uplatnění absolventa

 • svařeč
 • kvalifikovaný pracovník (zámečník, mechanik, montér) ve výrobním, montážním nebo opravárenském provozu podniku
 • možnost uplatnění ve strojírenských firmách našeho regionu
 • další studium (nástavbové maturitní studium)

Obráběč kovů, kód oboru 23-56-H/01

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např. k plastům). Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.

Náplň a charakteristika oboru

 • strojní obrábění na konvenčních strojích (soustružení, frézování, vrtání atd.)
 • základy programování CNC strojů
 • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
 • možnost praxe ve strojírenských firmách v regionu
 • možnost sponzoringu některou z firem v regionu

Uplatnění absolventa

 • kvalifikovaný pracovník, který seřizuje a obsluhuje konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje
 • podnikání v oblasti strojního obrábění
 • další studium (nástavbové maturitní studium)

Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru 23-68-H/01

Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. K tomu žáci získají dovednosti montážních prací, ale také znalosti jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé závady, práci s diagnostickými přístroji.

Náplň a charakteristika oboru

 • údržba, oprava a servis motorových vozidel
 • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
 • řidičské oprávnění skupiny B a C ZDARMA

Uplatnění absolventa

 • kvalifikovaný pracovník ve výrobním, servisním a opravárenském provozu
 • kvalifikovaný pracovník stanice technické kontroly, měření emisí
 • řidič MKD
 • možnost dalšího studia (nástavbové maturitní studium)

Opravář zemědělských strojů, kód oboru 41-55-H/01

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací (technické výkresy, normy, dokumentace ke strojům apod.) a s využíváním počítačových aplikací při opravárenské činnosti. Naučí se volit technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodnějších technologických postupů oprav, provádět údržbu a seřizování strojů a zařízení.

Náplň a charakteristika oboru

 • údržba, oprava a servis zemědělské techniky
 • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
 • řidičské oprávnění (sk. B, C a T), svářečský průkaz na svařování plamenem, svařování v ochranné atmosféře a řezání kyslíkem ZDARMA

Uplatnění absolventa

 • opravář strojů ve výrobních a opravárenských zemědělských provozech
 • pracovník v příbuzných strojírenských provozech (zámečnické a svařečské dílny), lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti
 • po absolvování nutné praxe podnikání v opravárenských a servisních službách pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů
 • možnost dalšího studia (nástavbové maturitní studium)

Lesní mechanizátor, kód oboru 41-56-H/01

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, používat vhodné technologické postupy výroby v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí, seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dřevo a provádět sortimentaci surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty. Naučí se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Náplň a charakteristika oboru

 • těžba dřeva, lesní mechanizace výroby, jednoduché opravy strojů a zařízení pro těžbu dřeva a obnovu lesa
 • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
 • řidičské oprávnění skupiny T ZDARMA
 • osvědčení na práci s motorovou pilou, hydraulickou rukou, křovinořezem a soustřeďování dříví kolovými traktory

Uplatnění absolventa

 •  lesní mechanizátor nebo kvalifikovaný pracovník v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. především při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech
 • pracovník v oblasti opravárenské a servisní problematiky týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty
 • možnost dalšího studia (nástavbové maturitní studium)

Kuchař – číšník, kód oboru 65-51-H/01

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem.

Náplň a charakteristika oboru

 • potraviny a výživa,výroba v gastronomii
 • psychologie obsluhy, základní techniky odbytu a obsluhy hostů (technika jednoduché a složité obsluhy)
 • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
 • možnost absolvovat barmanský kurz a kurz carvingu

Uplatnění absolventa

 • při výkonu povolání jako kuchař nebo číšník ve velkých a středně velkých stravovacích provozech
 • po získání nezbytné praxe v oboru podnikání v pohostinství
 • další studium v oblasti podnikání (nástavbové maturitní studium)

Prodavač, kód oboru 66-51-H/01

Žáci se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Žáci se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů.

Náplň a charakteristika oboru

 • teoretické předměty jako ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, psychologie prodeje a další
 • od prvního ročníku studia praktické vyučování každý druhý týden
 • možnost absolvovat praktické vyučování v provozu

Uplatnění absolventa

 • při výkonu povolání prodavač na pozici např. prodavač potravin, prodavač elektroniky, prodavač textilního zboží a obuvi, prodavač průmyslového zboží, prodavač motorových vozidel nebo pokladní v obchodě.
 • možnost dalšího studia v oblasti podnikání (nástavbové maturitní studium)