Závěrečné zkoušky ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci konat závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání závěrečných zkoušek (JZZZ).
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Závěrečné zkoušky budou konat:    AOZ 3, KP 3, OK 3, ZL 3

AOZ 3 (A) uzavření klasifikace 03. 06. 2022
  pedagogická rada 08. 06. 2022
  vydání vysvědčení 09. 06. 2022
písemná zkouška
10. 06. 2022
  praktická zkouška 13. – 14. 06. 2022
  příprava k vykonání ZZ 15. – 20. 06. 2022
  ústní zkouška 21. 06. 2022
AOZ 3 (OZS) uzavření klasifikace 03. 06. 2022
  pedagogická rada 08. 06. 2022
  vydání vysvědčení 09. 06. 2022
písemná zkouška 10. 06. 2022
  praktická zkouška 13. – 14. 06. 2022
  příprava k vykonání ZZ 15. – 20. 06. 2022
  ústní zkouška 21. 06. 2022
KP 3 (K) uzavření klasifikace 03. 06. 2022
  pedagogická rada 08. 06. 2022
  vydání vysvědčení 09. 06. 2022
písemná zkouška 10. 06. 2022
  praktická zkouška 13. – 15. 06. 2022
  příprava k vykonání ZZ 16. – 21. 06. 2022
  ústní zkouška 22. 06. 2022
KP 3 (P) uzavření klasifikace 03. 06. 2022
  pedagogická rada 08. 06. 2022
  vydání vysvědčení 09. 06. 2022
písemná zkouška 10. 06. 2022
  praktická zkouška 13. – 14. 06. 2022
  příprava k vykonání ZZ 15. – 20. 06. 2022
  ústní zkouška 21. 06. 2022
OZ 3 (OK) uzavření klasifikace 27. 05. 2022
  pedagogická rada 01. 06. 2022
  vydání vysvědčení 02. 06. 2022
písemná zkouška 03. 06. 2022
  praktická zkouška 06. – 09. 06. 2022
  příprava k vykonání ZZ 10. – 15. 06. 2022
  ústní zkouška 16. 06. 2022
OZ 3 (Z) uzavření klasifikace 27. 05. 2022
  pedagogická rada 01. 06. 2022
  vydání vysvědčení 02. 06. 2022
písemná zkouška 03. 06. 2022
  praktická zkouška 06. – 07. 06. 2022
  příprava k vykonání ZZ 08. – 14. 06. 2022
  ústní zkouška 15. 06. 2022

Závěrečná zkouška se skládá:

 • z písemné zkoušky,
 • z ústní zkoušky
 • z praktické zkoušky z odborného výcviku.

Písemná zkouška:

 • trvá nejdéle 240 minut.
 • ředitelka školy stanoví téma, které žáci vypracují.
 • hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky.

Praktická zkouška:

 • ředitelka školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují.
 • hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ.
 • hodnocení schvaluje příslušná komise.

Ústní zkoušky:

 • ředitelka školy vybere nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje.
 • příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut.
 • jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelkou školy.