Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Závěrečné zkoušky budou konat:    AOZ 3, KP 3, OK 3, ZL 3

AOZ 3 (A) uzavření klasifikace 4. 6. 2021
  pedagogická rada 9. 6. 2021
  vydání vysvědčení 11. 6. 2021
  praktická zkouška 14. – 15. 6. 2021
  příprava k vykonání ZZ 16. – 21. 6. 2021
  ústní zkouška 22. 6. 2021
AOZ 3 (OZS) uzavření klasifikace 4. 6. 2021
  pedagogická rada 9. 6. 2021
  vydání vysvědčení 11. 6. 2021
  praktická zkouška 14. – 15. 6. 2021
  příprava k vykonání ZZ 16. – 21. 6. 2021
  ústní zkouška 22. 6. 2021
KP 3 (K) uzavření klasifikace 4. 6. 2021
  pedagogická rada 9. 6. 2021
  vydání vysvědčení 11. 6. 2021
  praktická zkouška 14. – 17. 6. 2021
  příprava k vykonání ZZ 18. – 23. 6. 2021
  ústní zkouška 24. 6. 2021
KP 3 (P) uzavření klasifikace 4. 6. 2021
  pedagogická rada 9. 6. 2021
  vydání vysvědčení 11. 6. 2021
  praktická zkouška 14. – 15. 6. 2021
  příprava k vykonání ZZ 16. – 21. 6. 2021
  ústní zkouška 22. 6. 2021
OK 3 uzavření klasifikace 4. 6. 2021
  pedagogická rada 9. 6. 2021
  vydání vysvědčení 11. 6. 2021
  praktická zkouška 14. – 17. 6. 2021
  příprava k vykonání ZZ 18. – 23. 6. 2021
  ústní zkouška 24. 6. 2021
ZL 3 (LM) uzavření klasifikace 4. 6. 2021
  pedagogická rada 9. 6. 2021
  vydání vysvědčení 11. 6. 2021
  praktická zkouška 14. – 15. 6. 2021
  příprava k vykonání ZZ 16. – 21. 6. 2021
  ústní zkouška 22. 6. 2021
ZL 3 (Z) uzavření klasifikace 19. 7. 2021
  pedagogická rada 21. 7. 2021
  vydání vysvědčení 23. 7. 2021
příprava k vykonání ZZ
22. – 25. 6. 2021
  praktická zkouška 26. – 28. 7. 2021
  ústní zkouška 29. 7. 2021

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci konat závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání závěrečných zkoušek (JZZZ).
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek

Závěrečná zkouška – prosinec

Druh zkoušky termín
Písemná zkouška 2.12.2020
Praktická zkouška 3. – 4. 12. 2020
Ústní zkouška 11.12.2020

Závěrečná zkouška se skládá:

 • z písemné zkoušky,
 • z ústní zkoušky
 • z praktické zkoušky z odborného výcviku.

Písemná zkouška:

 • trvá nejdéle 240 minut.
 • ředitelka školy stanoví téma, které žáci vypracují.
 • hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky.

Praktická zkouška:

 • ředitelka školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují.
 • hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ.
 • hodnocení schvaluje příslušná komise.

Ústní zkoušky:

 • ředitelka školy vybere nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje.
 • příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut.
 • jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelkou školy.