Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

NÁVRAT ŽÁKŮ NA TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ

Vážení rodiče a žáci,

jak jistě víte, od 24.5. je obnovena teoretická výuka na středních školách. Návrat žáků komplikují probíhající didaktické maturitní testy.

Vzhledem k této skutečnosti vedení školy ve dnech 24. a 25. 5. 2021 vyhlásilo pro žáky na teoretické výuce (lichý týden) ředitelské volno. Na výuku odborného výcviku se ředitelské volno pro žáky v tyto dny nevztahuje.

Od 26. 5. 2021 je pak plně obnovena prezenční teoretická výuka. Dne 26. 5. 2021 proběhne 1. vyučovací hodinu (teoretická výuka) testování žáků ve stanovených kmenových učebnách tříd (rozpis kmenových učeben najdete na Facebooku nebo webovkách školy). Žáci přijdou na vyučování nejdéle v 7:40.

Testování žáků na teoretické výuce bude dále probíhat každé pondělí (1. vyučovací hodina) ve stanovených kmenových učebnách tříd.

NÁVRAT ŽÁKŮ NA ODBORNÝ VÝCVIK

Návrat žáků gastrooborů na odborný výcvik se nesl v duchu přípravy jídel a praktické ukázky míchání různých nápojů.

Při této příležitosti vznikla řada hezkých fotek a video, které můžete sledovat na našem Youtube kanálu.

Info o kurzu "Focení mobilem".

DODATEK K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Didaktické testy

Navyšuje se počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů (DT) společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Pokud žák neuspěl nebo se omluvil z DT je automaticky přihlášen ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu (7. – 9. 7. 2021).

Pokud se žák ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném období nedostaví,  je automaticky omluven.

Praktická zkouška

Navyšuje se počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou. Žákovi, který neuspěl nebo se omluvil z konání praktické zkoušky se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky:

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl konat tuto zkoušku, pokud ji nekonal,

b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konal.