Důležité informace

3. kolo přijímacího řízení kritéria ZDE

Schůzka rodičů 1. ročníku.

29. srpna 2024 rozpis zde

Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

3.6. bylo v sále rokycanské radnice předáno maturitní vysvědčení. Maturantům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Exkurze ZÚ HZS České republiky

Žáci tříd A1A, S1 a A2 zavítali do areálu Záchranného útvaru HZS ve Zbiroze. Součástí exkurze byla návštěva muzea, kde mohli vidět několik exponátů, od nejstarších až po nejmodernější techniku, kterou sami vyzkoušeli. Je skvělé, že se žáci mohli seznámit s prací záchranného útvaru a prozkoumat historii a současnost této důležité profese.

Bidfood Expo 2024

Naši žáci zavítali na Bidfood Expo v Praze. Jednalo se o největší mezinárodní gastronomickou událost letošního roku pro odbornou veřejnost. Akce probíhala v areálu výstaviště PVA Expo Praha v Letňanech. Bidfood Expo 2024 nadchla bohatým a nabitým programem, kuchařskými show, počtem expozic i doprovodným programem. Žáci měli možnost z blízka sledovat osobnosti české i mezinárodní gastronomie např. Jay McCarthy (USA), Roman Staša, Zdeněk Pohlreich a dalších. Dále si mohly vyzkoušet i kuchařskou akademii pod vedením dalších skvělých kuchařů. Nechyběla ani ochutnávka všech možný jídel z různých částí světa, surovin a produktů všeho druhu. Žákům se tato akce mimořádně zamlouvala a podle jejich plných břich a spokojených výrazů načerpali nejen mnoho nových zážitků a vědomostí, ale uspokojili i své chutě a jistě získali mnoho inspirace pro jejich obor.

Exkurze ve státním okresním archivu

V rámci předmětu písemná a elektronická dokumentace navštívili naši žáci státní okresní archiv v Rokycanech. Zde se dozvěděli mnoho informací o historii, významu a službách archivu, o spisové službě i skartačním řízení. Žáci měli možnost si prohlédnout historicky velmi cenné dokumenty opatřené pečetí a dřívější podoby písemné komunikace.

Řemeslo má zlaté dno

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ dne 21. 5. 2024 v Techmania Science Center Plzeň byli oceněni naši dva žáci.

Miroslav Šabatka, žák třídy LOZ 1 – opravář zemědělských strojů získal Cenu náměstka hejtmana PK pro oblast školství a sportu za exponát s názvem Kompresor.

Jakub Trejbal, žák třídy POZ3 – strojní mechanik byl oceněn za výborné výsledky v soutěž Memoriál Mgr. Václava Vilda ve svařování.

Společná návštěva hvězdárny v Rokycanech.

25. 4. 2024 oslavila SŠ Rokycany  své 30. výročí od založení. Nejprve byl symbolicky zasazen strom – jeřabina. Poté si zástupci kraje i podniků, zaměstnanci školy a další návštěvníci vychutnali velké množství různých dobrot z rautu, který připravili maturanti oboru gastronomie. V 1. patře školy  se konala výstava obrazů našich žáků a bylo možno nahlédnout do kroniky a fotografií z dob dřívějších.  Věříme v úspěšné fungování naší školy ke spokojenosti všech i v dalších letech.

Výlet do Vídně

Ve dnech 11. – 12. dubna 2024 jsme navštívili s našimi žáky Vídeň.

Z vyhlídkové věže Donauturm jsme měli celou Vídeň jako na dlani. V centru města jsme si prohlédli kostel Sv. Štěpána a následně Hofburg. Mimořádným zážitkem byla expozice Time Travel, která seznamuje s historií Vídně prostřednictvím dobových kulis, ale i virtuální reality, 5 D kina a dalších moderních technologií.

Druhý den jsme navštívili zámek Schönbrunn. Stejně jako předchozí den také zde jsme se dozvěděli mnoho informací o životě Marie Terezie, císaře Františka Josefa I. a jeho ženě Sissi. Prohlédli jsme si i rozsáhlé zahrady obklopující zámek spolu s Neptunovou studnou a vyhlídkovým pavilonem Gloriette. Jako další bod na programu byla zastávka u kreativního domu Hundertwasserhaus. Zbytek dne jsme strávili opět v centru Vídně, kde jsme obdivovali radnici, v řeckém stylu postavenou budovu rakouského Parlamentu, městské divadlo Burgtheater a další památky.  Celý výlet jsme zakončili prohlídkou císařské hrobky Kaisergruft ukrývající ostatky 146 šlechticů habsburské dynastie.

Žáci se během pobytu dozvěděli spoustu zajímavých historických informací a zároveň měli možnost si v době osobního volna Vídeň užít i dle svých představ. Počasí nám po oba dny přálo a výlet se vydařil.

Město Rokycany dne 27. 3. 2024 při příležitosti Dne učitelů ocenilo pedagogické pracovníky rokycanských škol. Mezi oceněnými byl také náš kolega PaedDr. Milan Vít.

20. ROČNÍK SOUTĚŽE VE SVAŘOVÁNÍ

Memoriál Mgr. Václava Vilda

krajské kolo

1.Soutěž je vyhlášena pro žáky učebního nebo studijního oboru, kteří absolvovali příslušný základní kurz nebo kurz právě absolvují.

2. Soutěž je vyhlášena jako soutěž jednotlivců a z každé školy lze do soutěže zařadit pouze 1 žáka pro danou metodu. Soutěž je určena pro žáky

kteří v den konání soutěže nedovrší věku 21 let a více.

3. Soutěž je dlouhodobá a skládá se ze školního kola, krajského kola a mezinárodní svářečské soutěže ve Frýdku Místku „Zlatý pohár Linde“.

4. Školní kolo pořádají jednotlivé školy. Za pořádání školního kola zodpovídá každá škola.

Přihlášky a podrobnosti ke stažení zde.

Okresní přebor škol v šachu

I letos se naše škola zúčastnila okresního přeboru v šachu, kde obsadila 1. místo. Žákům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Pozdrav z Bublavy

Jako každý rok, tak i letos jsme se žáky prvních ročníků vyrazili na lyžařský kurz.

Projekt NJ – Deutsch fürs Leben

Dne 18. 12. 2023 se konal na naší škole pro žáky tříd GOP3 a G4 projekt pod názvem: Deutsch fürs Leben. Obsahem pěti vyučovacích hodin bylo např. umět poslat vánoční blahopřání, ale i správně vytvořit životopis a motivační dopis v němčině.  Že s němčinou je i zábava se žáci mohli přesvědčit při troše divadla s německou hudbou, únikové hře nebo úkolech plněných ve skupinách. Nezapomněli jsme ani upevnit gramatiku a následně si povídat hlavně o Sasku a Bádensku-Württembersku, tamních specialitách, ale i obecně o Německu a jeho školním systému. Při příští hodině němčiny žáci všechny nově nabyté znalosti ještě prověří pomocí kvízu.

Exkurze a výlety do Prahy

V prosinci naši žáci navštívili několik krásných míst v našem hlavním městě. Za připomenutí stojí Česká národní banka, Poslanecká sněmovna , Národní technické muzeum a  Muzeum čokolády.

Učitelé SŠ Rokycany se vzdělávají i v zahraničí

Období od 19. 11. do 25. 11. 2023 strávila naše vyučující Ing. Eva Hrubá v SRN ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, a to společně s dalšími 19 učiteli německého jazyka z celé ČR. V Buchenbachu u Freiburgu se totiž konal seminář zaměřený na metodiku a didaktiku vyučování němčiny jako cizího jazyka, organizovaný za podpory českého i německého MŠMT. Součástí semináře bylo představení spolkové země, hospitace na německých gymnáziích, návštěva divadla, exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku během zasedání i prohlídka měst Štrasburk a Freiburg.

Že se nejedná o jednorázovou záležitost, ale soustavné vzdělávání, a to i ve volném čase pedagogů, dokládá například i druhý zahraniční pobyt naší vyučující němčiny, kterého se zúčastnila o letošních prázdninách.

V srpnu letošního roku se konal v Sasku, v městě Míšeň, za podpory MŠMT, DZS a Státního ministerstva kultu Svobodného státu Sasko dvanáctidenní mezinárodní kurz pro učitele německého jazyka odborných středních škol a gymnázií. Setkalo se zde celkem 34 učitelů německého jazyka z různých zemí (ČR, Francie, Itálie, Gruzie, Kazachstán, Lotyšsko, Polsko).

Na základě zaslaných životopisů a motivačních dopisů bylo ve výběrovém řízení vybráno 10 učitelů z celé České republiky, mezi nimi opět jako jediná ze západních Čech, naše učitelka němčiny Ing. Eva Hrubá.

Učitelé pracovali ve skupinách mezinárodního složení na společných projektech a absolvovali různé semináře zahrnující např. použití literatury, hudby, kontroverzních témat nebo celistvých metod ve výuce němčiny. Součástí kurzu byla i prezentace jednotlivých zemí a velmi zajímavé exkurze (návštěva manufaktury Míšeňského porcelánu), výlety v Míšni a jejím okolí (Drážďany, Pillnitz, Moritzburg).

V obou případech šlo o jedinečnou možnost výměny zkušeností a nové poznatky a metody výuky jsou běžně používány při hodinách německého jazyka na SŠ Rokycany. Nadto se mohou žáci naší školy již nyní těšit na projektový den s němčinou, který se právě připravuje a v němž budou také uplatněny nové vědomosti a poznatky získané na výše uvedených kurzech.

Dne 16.11.2023 se žáci nástavbového studia Mechanik-seřizovač podívali do firmy Weiler v Holoubkově. Exkurze byla zaměřena na obráběcí stroje CNC centra.

Výstava FOR GASTRO A HOTEL

Dne 2. 11. 2023 navštívila třída K3 a GOP (G3) výstavu v Praze-Letňanech FOR GASTRO A HOTEL. Žákům se výstava moc líbila, dozvěděli se mnoho nových užitečných informací. Nadšeni byli především z jedlých slámek (brček) s různými příchutěmi např. ovocnými, čokoládovými, kávovými … dále ochutnali jedlé červy a nový pro všechny neznámý nápoj chai latté, káva smíchaná s čajem a zalitá mlékem, doplněná bylinkami. Letošní výstava byla zaměřena na udržitelnost v oblasti pohostinství.

Uspěli jsme v okresním kole Jazykového Woca Bee šampionátu

Naše třída G4 se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se online v aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee (čte se vokebí”).

Třída G4 se v rámci okresu Rokycany umístila na vynikajícím 1. místě, díky čemuž získala ceny a postoupila do krajského kola.

Krajské kolo soutěže probíhá právě v těchto dnech, kdy žáci soutěží o postup do celostátního kola soutěže, ve kterém můžeme získat další ceny a příspěvek na modernizaci škol v hodnotě 150 000 Kč. Soutěž vyvrcholí mezinárodním finále, ve kterém se utkají ty nejlepší třídy z 8 zemí!

Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků, měřená počtem bodů získaných za procvičování slovíček. Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se i naučí.

Každý žák naší třídy G4 získal během okresního kola denně v průměru 63 WocaPoints bodů, což činí přibližně 42 správných odpovědí za den.

Třídy v šampionátu soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují skutečně všichni žáci a slovíčka se naučí včetně správné výslovnosti. Aplikace WocaBee navíc pracuje s každým žákem individuálně za pomoci umělé inteligence a žáci si ji mohou spustit na mobilu, tabletu či počítači. Tou nejdůležitější výhrou však bude zlepšení jazykových vědomostí našich žáků a jejich motivace k učení jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité.

Na naší škole dáváme prostor moderním technologiím a učíme cizí jazyky inovativním způsobem, který žáky baví a přináší jim skutečné výsledky! Držíme i nadále našim žákům v soutěži palce.

Turnaj Středních škol v kopané

Podzimní soutěže s technikou

I tento podzim jsme se zúčastnily několika soutěží, kde jsme zanechaly výraznou stopu například 26.9. soutěž MINIDRON, 19.10. soutěž technika má zlaté dno, 30.10. soutěž robotiky.

Všem našim žákům patří poděkování za přípravu a reprezentaci školy.

Zaměstnanecká liga regionálního deníku

V úterý 19. 9. 2023 se od 14,00 hod na hřišti v Rakové konal 4. ročník turnaje „Zaměstnanecká liga regionálního Deníku“.

Naše škola postavila družstvo, které bylo složeno ze žáků, pedagogů a ze zástupců spolupracující firmy Possehl Electronics Dýšiná.

Všem patří poděkování.

Slavnostní předání výučních listů

Dne 22. 6. 2023 proběhlo slavnostní předávání výučních listů v budově rokycanské radnice. Předávání se zúčastnil místostarosta Rokycan, zástupci školy, třídní učitelé jednotlivých oborů a zvláště úspěšní absolventi a jejich nejbližší.

Žákům přejeme úspěšný a šťastný krok do profesního života.

Exkurze tříd K1 a KP1

Dne 24.5. a 31.5. 2023 se třídy K1 a KP1 zúčastnili exkurze v Bohemia sekt, Angus steak house a Prosekárna Plzeň. Žáci se seznámili s teoretickou a praktickou náplní práce jednotlivých provozů. Cílem exkurze bylo seznámení s výrobou, podáváním perlivých vín a práce s hovězím masem. Exkurze se vydařila, počasí nám přálo, všichni byli spokojeni.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Dne 1. 6. bylo úspěšným žákům předáno maturitní vysvědčení v budově rokycanské radnice. Předání se účastnil starosta Rokycan, zástupci školy, třídní učitelé jednotlivých ročníků a hlavně žáci a jejich blízcí. Žákům tímto přejeme pevný a šťastný krok do profesního života.

 Exkurze Mýto

Žáci naší školy navštívili firmu Carrier v Mýtě. Zástupci firmy si připravili občerstvení a doprovodnou soutěž o volné vstupenky do sítě Cinestar. Zástupci závodu doufají, že žáky  prezentace výroby zaujala. Byli by rádi, kdyby některý z žáků se rozhodl absolvovat svoji povinnou praxi právě v této firmě.

 Soutěž “Jízdy zručnosti”

25. 5. se zúčastnili soutěže jízdy zručnosti žáci oboru Opravář zemědělských strojů. Šimon Novák obsadil 3. místo, Miroslav Srp obsadil 10. místo (traktor New Holland s vlekem). Šimon postupuje do celostátního kola v Podbořanech, které se koná 30. 5. 2023.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k umístění.

 Řemeslo má zlaté dno

Na slavnostním předávání cen vítězům soutěže Řemeslo má zlaté dno dne 18. května 2023 od 13:00 hodin v Techmania Science Center o.p.s., Plzeň byli oceněni naši 3 žáci:

  1. Lubomír Kule – OZS 1 – Růže –  Cenu náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Ing. Vladimír Kroce
  2. Karel Štochl – AOZ3 – výborných výsledků v soutěži odborných dovedností v technických oborech ve školním roce 2022/2023
  3. Vojtěch Vracovský – S 4 – PES – za účast v soutěži

2 dny v Berlíně

13. a 14. duben 2023 strávilo 27 našich žáků v Berlíně, hlavním městě SRN.

Od budovy SŠ jsme se vydali za novými zážitky v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu do Berlína jsme nejprve navštívili muzeum teroru a prohlédli si zbytky berlínské zdi. Pokračovali jsme k Checkpoint Charlie – bývalému přechodu mezi východním a západním Berlínem, kde jsme obdivovali Mauermuseum se zajímavými exponáty k historii berlínské zdi. Procházka slavnou třídou Unter den Linden nás dovedla až k světoznámé bráně – Brandenburger Tor a nedalekému Památníku holocaustu. První den pobytu jsme zakončili na Potsdamer Platz.

Druhý den převážně pršelo, ale i tak se nám v Berlíně moc líbilo. Na Museuminsel jsme navštívili Panorama antického města Pergamon. V DDR Museum jsme se následně seznámili s tím, jak vypadal život ve 2. polovině 20. století v tzv. východním Německu. Během prohlídky centra města jsme viděli také Říšský sněm, Berlínský dóm, radnici, kostel svaté Barbory a kostel Panny Marie. Náš pobyt v Německu jsme zakončili na náměstí Alexanderplatz s 368 m vysokou televizní věží.

Žáci se během pobytu dozvěděli spoustu zajímavých historických informací a zároveň měli možnost si v době osobního volna Berlín užít i dle svých představ. Všem se výlet velmi líbil a už se těší na další cesty do zahraničí.

Soutěž LINDE

Dne 23. 3. 2023 proběhla soutěž ve svařování Zlatý pohár LINDE – krajské kolo. Celkem soutěžilo osm škol SŠ Rokycany, SOU Domažlice, SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, SŠ Kralovice, SOU stavební Plzeň, Střední průmyslová škola Klatovy, Střední škola Bor, SOŠ a SOU Sušice.  Soutěžilo se ve dvou metodách M135 a M311. Slavnostního předávání cen soutěžícím se zúčastnil za KÚ plzeňského kraje  Jaroslav Sokol, starosta města Rokycany Tomáš Rada, zástupci firmy Doosan. Poděkování patří i všem ostatním sponzorům jako je Mubea s.r.o.,  APB – PLZEŇ a.s, Christ Car Wash s.r.o, Weiler Holoubkov s. r. o, VSP Auto s.r.o., Strojírna Tyc s.r.o.,  městu Rokycany, plzeňskému kraji a dalším. Největší poděkování patří všem soutěžícím.

Výsledková listina metoda 135 a 311.

Rokycany poprvé ocenily pedagogy místních škol u příležitosti Dne učitelů

Poprvé ocenily Rokycany v obřadní síni radnice u příležitosti Dne učitelů výjimečné pedagogy mateřských, základních i středních škol působících ve třetím největším městě Plzeňského kraje. Návrhy na ocenění podávali ředitelé škol. Laureáti si ceny převzali v pondělí 27. března z rukou starosty města Tomáše Rady, místostarosty Jiřího Sýkory, senátora za okres Rokycany Pavla Karpíška a Věry Huzinec Čikové, vedoucí pracoviště Rokycany Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň. Slavnostní odpoledne zpestřilo vystoupení studentek gymnaziálního sboru Unique Rokycany se sbormistryní Vladanou Poláčkovou. První ročník akce organizuje Odbor školství a kultury Městského úřadu Rokycany. Oceněné doprovodili jejich ředitelé škol.

Za Střední školu Rokycany.

Miroslav Zítek, vedoucí učitel odborného výcviku

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Má velkou zásluhu na zvýšení zájmu o studium technických oborů ve škole. Úzce spolupracuje se smluvními partnery (firmy), podílí se na projektech školy, např. vybudování moderní dílny pro CNC stroje apod. Organizačně pomáhá zajišťovat vedení technických kroužků žáků základních škol, soutěžích v technických dovednostech jednotlivých oborů. Každoročně je ředitelem soutěže ve svařování s názvem Memoriál Mgr. Václava Vilda Zlatý pohár Linde, letošní rok proběhl již 19. ročník. Reprezentuje školu navenek. Svým přístupem se snaží, aby se žáci po ukončení studia dokázali uplatnit na trhu práce jak po stránce odborné, tak vštěpuje žákům i zásady slušného chování. Ocenění je zároveň poděkováním za dlouholetou a kvalitní práci jak pro samotnou školu, tak v rámci školství.

Bc. Filip Beneš – učitel všeobecných předmětů

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Inovuje výuku o moderní prvky, při hodinách fyziky využívá virtuální realitu. Aktivně zapojuje žáky do kroužku robotiky a zúčastňuje se s nimi soutěží v této oblasti v rámci Plzeňského kraje. Podporuje žáky v mimoškolních aktivitách – soutěže: Šachový turnaj, Pišqworky. Pořádá tematické exkurze z oblasti fyziky, robotiky, ICT. Spravuje webové stránky školy a propaguje školu v rámci sociálních sítí. Spolupracuje na projektech školy např. v rámci EDUgrantu, Podpory vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji a další. Je vstřícný vůči kolegům i žákům, kdykoliv je ochotný poradit a pomoci.

Den otevřených dveří ma PEF na ČZU

Už v pátek 24. března 2023 se v prostorách Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze koná v tomto akademickém roce  poslední Den otevřených dveří (DOD).

Během akce se můžeš těšit na informační schůzku s vedením fakulty, kde se dozvíš, jak probíhá přijímací řízení a bližší informace o studijních programech. Na DOD budou přítomni také současní studenti PEF (společně s absolventy), kteří budou připraveni zodpovědět všechny Tvoje otázky. Ohledně výjezdů do zahraničí ti poradí zástupci zahraničního oddělení.

Budeš mít také možnost podívat se do laboratoří PEF (Creative room, Collaboration room, BDO Hall, HUBRU atd.) a zjistit, jak se u nás dělá věda!

Okresní kolo přeboru škol v šachu

Okresní kolo soutěže v přeboru šachu se uskutečnilo v areálu dopravní průmyslovky v Plzni, kde spolu změřili síly žáci střední škol z okresů Plzeň-město, Plzeň-jih a Rokycany. Žáci z byli v týmech po čtyřech a hrálo se na šest kol. Žáci naší školy obsadili ve své kategorii 1. místo a 24. března si zahrají krajské kolo, kde se budou snažit získat vstupenku na celostátní šampionát,který se bude letos konat ve Zlíně. Přejeme našim šachistům mnoho dalších úspěchů.

19. Ročník soutěže ve svařování

Krajské kolo soutěže ve svařování Memoriál Mgr. Václava Vilda „ Zlatý pohár Linde“ proběhne 23. 3. 2023. Podrobnosti o soutěži najdete ZDE.


Soutěž KOVO Junior

Soutěž KOVO Junior – školní kolo Mechanik seřizovač proběhlo 17. 1. – 18. 1. 2023, zúčastnila se třída S4, 1. místo obsadil Denis Arusoi s postupem do krajského kola, 2. místo Patrik Kraus s postupem do krajského kola a 3. místo Miloš Herman. V krajském kole získal Arusoi zlatou a Kraus stříbrnou příčku, tak pokračují do celostátního kola.

Dále proběhla soutěž školních kol obor OK- 1. místo obsadil Tomáš Daniel, 2. místo Patrik Jarošík, oba žáci postupují do krajského kola.

V soutěži Zámečník Kovo Junior získal 1. místo Vítězslav Hasch s postupem do krajského kola.
Zároveň paní ředitelka poděkovala sponzorům, kteří předali ceny soutěžícím žákům.

Lyžařský kurz ,,BUBLAVA 2023″

Opět jsme vyrazili, jako každý rok, na lyžařský výcvik směr Krušné hory. Ubytovaní jsme našli v penzionu U ŠVEJKA na Bublavě. I přes nepříznivé sněhové podmínky jsme si užili spoustu zábavy a na zbytcích sněhu jsme i nelyžaře naučily první krůčky. Snowboarďáci pocítili, jak bylo prvním průkopníkům tohoto sportu, kdy pro ně byly lyžařské vleky a sjezdovky zakázány. Na příští rok budeme doufat v lepší sněhového podmínky a opět pohodovou a přátelskou atmosféru.

Maturitní ples SŠ Rokycany

Budoucí maturanti ze tříd GOP4, NS2A, NS2B a S4 uspořádali dne 11. 11. 2022 v kulturním domě ve Volduchách svůj maturitní ples, který se velmi vydařil.  Tématem předtančení byl film Policejní akademie, poté již tradičně následovalo slavnostní šerpování, přípitek, tanec a nechybělo samozřejmě ani veselé půlnoční překvapení. Přejeme všem hodně štěstí a zdaru u maturit!

Žáci u Okresního soudu Rokycany

Dne 3. 10. 2022 navštívili žáci třídy NS2 Okresní soud Rokycany. Žáci  měli možnost sledovat reálný průběh soudního jednání přímo v soudní síni, viděli práci soudce, obhájce i státního zástupce

SŠ Rokycany spolupracuje s bavorským Viechtachem

V červnu letošního roku navštívili žáci z bavorské hotelové školy ve Viechtachu (Hotelberufsschule Viechtach) naši školu a naši žáci pro ně vytvářeli program. Nyní se role obrátily a dne 26. 9. 2022 jeli naši žáci ze tříd GOP2, G3 a GOP4 na zkušenou za žáky do hotelové školy v bavorském Viechtachu a strávili spolu velmi zajímavý, prakticky zaměřený a oboustranně přínosný den. Stalo se tak v rámci projektu podpory česko-bavorských vztahů při vzdělávání a volbě povolání v oblasti gastronomie a hotelnictví (Projekt BY-162).

Po příjezdu do Viechtachu všechny čekalo nejprve vřelé přivítání a představení německé školy. Během dopoledne se žáci rozdělili do dvou skupin. První absolvovala barmanský kurz a druhá bylinkářský kurz. Absolventi bylinkářského kurzu poznali a mohli ochutnat dokonce i některé exotické druhy koření a získali na konci kurzu certifikát. V barmanském kurzu si žáci prakticky vyzkoušeli různé postupy tvorby nealkoholických koktejlů a vytvořili tak nejen sladké, ale i hořké nebo kyselejší nápoje, někdy i s využitím bylinek.

Po obědě byli žáci rozděleni do celkem pěti smíšených česko-německých skupin, které mezi sebou soutěžily. Jejich úkolem bylo v kuchyni společně připravit lahodné jednohubky, v baru jakoukoliv metodou vytvořit originální, chutný a oku lahodící nealkoholický koktejl a to vše jako tým prezentovat u svého hezky ozdobeného stolku. Komunikační bariéry byly překonány, němečtí a čeští žáci velmi dobře spolupracovali a výsledkem bylo 5 originálních zcela odlišných konceptů. Odborná porota neměla své rozhodování jednoduché, nakonec ale rozhodla o vítězném týmu, jehož účastníky byli: Tjaag Heinig, Lucie Rankl, Michelle Plocher, Matěj Chramosta a Adam Fremuth. Vítězný tým získal diplom a možnost absolvovat v Německu odbornou gastronomickou praxi.

Jak se mohli všichni účastníci na vlastní kůži přesvědčit, přeshraniční spolupráce je oboustranně obohacující a přináší spoustu nových zážitků, zkušeností a podnětů.

Kancelář prezidenta republiky (exkurze)

Dne 16. 9. 2022 se žáci tříd GOP4 a NS2A zúčastnili exkurze v Kanceláři prezidenta republiky. Měli možnost navštívit části Pražského hradu, do kterých se veřejnost běžně nepodívá ani při dnech otevřených dveří. Žáci viděli např. hradní kinosál, knihovnu, reprezentační prostory a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Exkurzi předcházela slavnostní výměna hradní stráže doprovázená hradní hudbou, kterou mohli žáci sledovat přímo z 1. nádvoří. Vše velmi vhodně doplnilo látku z předmětu právo.

Přes bariéry s policií

Opět se v letošním školním roce účastníme projektu „Přes bariéry s policií“.

V rámci tohoto projektu pomáháme handicapovaným osobám.  V letošním roce chceme pomoci Terezce, které je 14 let a vypořádává se s následky tragické dopravní nehody.

Na cesty do školy nutně potřebuje skladný zdravotní vozík, jehož pořizovací cena je cca 100 tisíc korun.

Žáci si vyzkouší testy fyzické způsobilosti pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Každý úspěšný žák přispěje prostřednictvím sponzorů určitou finanční částkou na podporu handicapované osoby – Terezky a obdrží potvrzení o absolvování fyzických testů, které je v případě přijetí do služebního poměru, nezbytné.

Nová pomocnice na odborném výcviku

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Weiler Holoubkov s.r.o. za frézku, kterou v rámci spolupráce věnovala odbornému výcviku ve škole.

Zaměstnanecká liga regionálního deníku

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 se od 14,00 hod na hřišti v Rakové konal 3. ročník turnaje „Zaměstnanecká liga regionálního Deníku“.

Naše škola postavila družstvo, které bylo složeno ze žáků, pedagogů a ze zástupců spolupracující firmy Possehl Electronics Dýšiná.

I přes deštivě počasí hráči úspěšně reprezentovali školu i spřátelenou firmu. Všem patří poděkování.

Zahájení nového školního roku 2022/2023

S úsměvem a dobrou náladou jsme zahájily nový školní rok 2022/2023. Žáci prvních ročníků byli přivítáni vedením školy, zástupci města a kraje.

EXKURZE – MUZEUM DR. HORÁKA V ROKYCANECH

Žáci třídy NS1A navštívili 23. června 2022 výstavu v muzeu Dr. Horáka v Rokycanech. Výstava pod názvem „Zastřelen s celou svou rodinou“ se konala při příležitosti 80. výročí atentátu na Heydricha a žáci se při ní dozvěděli mnoho historických faktů a zajímavostí, i jakou roli v této události hráli občané z Rokycanska.

EXKURZE – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Třída GOP3  navštívila dne 8. 6. 2022 expozici České národní banky „Lidé a peníze“.  Expozice se nachází v prostorách historického trezoru v budově ČNB v Praze. Žáci zde viděli významné exponáty týkající se vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Nejvíce žáky zaujala unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě, vydala Česká národní banka v roce 2019 k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Dále si žáci v  rámci prohlídky mohli například vyzkoušet pod UV světlem a běžným světlem platnost svých bankovek. Poté žáci dále krátce s průvodkyní navštívili novou expozici „Za měnou“, která srozumitelně a interaktivně představuje v jednotlivých tematických celcích všechny činnosti ČNB. Akce byla pro žáky velice přínosná, exkurze dobře doplnila učivo probírané v ekonomických předmětech.

EXKURZE – STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV

Ve dnech 6. 6. 2022 a 7. 6. 2022 navštívili žáci tříd  GOP1 a NS1A státní okresní archiv v Rokycanech. Dozvěděli se mnoho informací o  historii, významu a službách archivu, o spisové službě i skartačním řízení. Mimo jiné měli žáci také možnost si prohlédnout historicky velmi cenné dokumenty opatřené pečetí a dřívější podoby písemné komunikace. Náplň exkurze velmi dobře doplnila látku probíranou v předmětu PEK.