Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Dne 6. 10. 2021 absolvovali žáci tříd NS2, NS1A a G2 exkurzi v Poslanecké sněmovně.

Exkurze započala v informačním středisku Poslanecké sněmovny projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny a historii českého parlamentarismu. Následovala prohlídka významných prostor, která zahrnovala návštěvu předsálí, jednacího sálu Poslanecké sněmovny, tiskového sálu a přilehlých prostor. Průvodkyně žákům podrobně vysvětlila běžný chod a funkci Poslanecké sněmovny. Exkurze v Poslanecké sněmovně žákům zajímavě doplnila látku probíranou v předmětu právo.

Celá akce byla pro žáky velmi přínosná a moc se jim líbila.

NÁBOR DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Český národní registr dárců kostní dřeně pořádá nábor nových lidí do registru dárců. V případě zájmu přijďte 19. 10. 2021 odpoledne na pobočku České spořitelny na Malém náměstí v Rokycanech, kde stačí vyplnit vstupní formulář a udělat stěr z úst. Nábor probíhá v jiných dnech i v dalších městech Plzeňského kraje.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA 2021

Vydavatelství Vltava Labe Media ve spolupráci s Rokycanským denníkem letos uspořádalo druhý ročník akce s názvem Zaměstnanecká liga, kde proti sobě bojovalo 5 družstev (4 firemní a 1 školní) tvořených nadšenci z oblasti fotbalu. Letos jsme vsadili na heslo “mládí vpřed” a naše družstvo tvořili téměř výhradně žáci. Fandit přišli spolužáci i pedagogové. Družstvo obsadilo 4. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

DEN VĚDY A TECHNIKY ZČU PLZEŇ

Interaktivní výstava opět proměnila plzeňské centrum ve vědeckou laboratoř. Přes třicet expozic představilo vědecké obory z netradičního úhlu pohledu. Žáci tříd S1, S2 a S3 měli možnost se setkat s mnoha experimenty, vycházejícími z našeho běžného života, i s pokusy, které jinde neuvidí.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

Nový školní rok byl úspěšně zahájen ve všech ročnících. Žáci tříd prvního ročníku byli uvítáni vedením školy, místostarostou města Rokycany Mgr. Janem Šaškem a zástupcem odboru školství, mládeže a sportu Jaroslavem Sokolem.

NOVÁ PRACOVNÍ POZICE!

SŠ Rokycany hledá zaměstnance na pozici kuchař(-ka) ve školní jídelně.

Jedná se o zástup za nemoc.

Kontakt : 371 728 523 p. Mudrová

 

NABÍDKA STIPENDIA OD FIRMY MUBEA

Firma Mubea nabízí našim žákům strojírenských oborů podporu ve formě stipendia. Pro další informace kontaktujte pana Lubomíra Jandu, vedoucího oddělení vzdělávání firmy Mubea.