Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 18.9.2020!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo DALŠÍ mimořádné opatření, které je účinné od 18.9.2020. Nařizuje nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, včetně tříd ve školách.
Znění mimořádného opatření a výjimky najdete najdete zde:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které je účinné od 10.9.2020. Nařizuje nošení roušek ve vnitřních prostorách budov: “Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další.”
Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření, které najdete zde:

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY ŠKOLY

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, která souvisí s onemocněním způsobeným virem Covid 19, MŠMT vydalo hygienická pravidla pro žáky. Žáci jsou povinni tyto pravidla dodržovat.

Pravidla k prostudování najdete ZDE.

PODZIMNÍ OPRAVNÉ TERMÍNY MZ A ZZ 2020

Zde najdete termíny opravných maturitních a závěrečných zkoušek:

Náhradní termíny MZ a ZZ