Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

Lyžařský kurz ,,BUBLAVA 2023″

Opět jsme vyrazili, jako každý rok, na lyžařský výcvik směr Krušné hory. Ubytovaní jsme našli v penzionu U ŠVEJKA na Bublavě. I přes nepříznivé sněhové podmínky jsme si užili spoustu zábavy a na zbytcích sněhu jsme i nelyžaře naučily první krůčky. Snowboarďáci pocítili, jak bylo prvním průkopníkům tohoto sportu, kdy pro ně byly lyžařské vleky a sjezdovky zakázány. Na příští rok budeme doufat v lepší sněhového podmínky a opět pohodovou a přátelskou atmosféru.

Maturitní ples SŠ Rokycany

Budoucí maturanti ze tříd GOP4, NS2A, NS2B a S4 uspořádali dne 11. 11. 2022 v kulturním domě ve Volduchách svůj maturitní ples, který se velmi vydařil.  Tématem předtančení byl film Policejní akademie, poté již tradičně následovalo slavnostní šerpování, přípitek, tanec a nechybělo samozřejmě ani veselé půlnoční překvapení. Přejeme všem hodně štěstí a zdaru u maturit!

Žáci u Okresního soudu Rokycany

Dne 3. 10. 2022 navštívili žáci třídy NS2 Okresní soud Rokycany. Žáci  měli možnost sledovat reálný průběh soudního jednání přímo v soudní síni, viděli práci soudce, obhájce i státního zástupce

SŠ Rokycany spolupracuje s bavorským Viechtachem

V červnu letošního roku navštívili žáci z bavorské hotelové školy ve Viechtachu (Hotelberufsschule Viechtach) naši školu a naši žáci pro ně vytvářeli program. Nyní se role obrátily a dne 26. 9. 2022 jeli naši žáci ze tříd GOP2, G3 a GOP4 na zkušenou za žáky do hotelové školy v bavorském Viechtachu a strávili spolu velmi zajímavý, prakticky zaměřený a oboustranně přínosný den. Stalo se tak v rámci projektu podpory česko-bavorských vztahů při vzdělávání a volbě povolání v oblasti gastronomie a hotelnictví (Projekt BY-162).

Po příjezdu do Viechtachu všechny čekalo nejprve vřelé přivítání a představení německé školy. Během dopoledne se žáci rozdělili do dvou skupin. První absolvovala barmanský kurz a druhá bylinkářský kurz. Absolventi bylinkářského kurzu poznali a mohli ochutnat dokonce i některé exotické druhy koření a získali na konci kurzu certifikát. V barmanském kurzu si žáci prakticky vyzkoušeli různé postupy tvorby nealkoholických koktejlů a vytvořili tak nejen sladké, ale i hořké nebo kyselejší nápoje, někdy i s využitím bylinek.

Po obědě byli žáci rozděleni do celkem pěti smíšených česko-německých skupin, které mezi sebou soutěžily. Jejich úkolem bylo v kuchyni společně připravit lahodné jednohubky, v baru jakoukoliv metodou vytvořit originální, chutný a oku lahodící nealkoholický koktejl a to vše jako tým prezentovat u svého hezky ozdobeného stolku. Komunikační bariéry byly překonány, němečtí a čeští žáci velmi dobře spolupracovali a výsledkem bylo 5 originálních zcela odlišných konceptů. Odborná porota neměla své rozhodování jednoduché, nakonec ale rozhodla o vítězném týmu, jehož účastníky byli: Tjaag Heinig, Lucie Rankl, Michelle Plocher, Matěj Chramosta a Adam Fremuth. Vítězný tým získal diplom a možnost absolvovat v Německu odbornou gastronomickou praxi.

Jak se mohli všichni účastníci na vlastní kůži přesvědčit, přeshraniční spolupráce je oboustranně obohacující a přináší spoustu nových zážitků, zkušeností a podnětů.

Kancelář prezidenta republiky (exkurze)

Dne 16. 9. 2022 se žáci tříd GOP4 a NS2A zúčastnili exkurze v Kanceláři prezidenta republiky. Měli možnost navštívit části Pražského hradu, do kterých se veřejnost běžně nepodívá ani při dnech otevřených dveří. Žáci viděli např. hradní kinosál, knihovnu, reprezentační prostory a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Exkurzi předcházela slavnostní výměna hradní stráže doprovázená hradní hudbou, kterou mohli žáci sledovat přímo z 1. nádvoří. Vše velmi vhodně doplnilo látku z předmětu právo.

Přes bariéry s policií

Opět se v letošním školním roce účastníme projektu „Přes bariéry s policií“.

V rámci tohoto projektu pomáháme handicapovaným osobám.  V letošním roce chceme pomoci Terezce, které je 14 let a vypořádává se s následky tragické dopravní nehody.

Na cesty do školy nutně potřebuje skladný zdravotní vozík, jehož pořizovací cena je cca 100 tisíc korun.

Žáci si vyzkouší testy fyzické způsobilosti pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Každý úspěšný žák přispěje prostřednictvím sponzorů určitou finanční částkou na podporu handicapované osoby – Terezky a obdrží potvrzení o absolvování fyzických testů, které je v případě přijetí do služebního poměru, nezbytné.

Nová pomocnice na odborném výcviku

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Weiler Holoubkov s.r.o. za frézku, kterou v rámci spolupráce věnovala odbornému výcviku ve škole.

Zaměstnanecká liga regionálního deníku

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 se od 14,00 hod na hřišti v Rakové konal 3. ročník turnaje „Zaměstnanecká liga regionálního Deníku“.

Naše škola postavila družstvo, které bylo složeno ze žáků, pedagogů a ze zástupců spolupracující firmy Possehl Electronics Dýšiná.

I přes deštivě počasí hráči úspěšně reprezentovali školu i spřátelenou firmu. Všem patří poděkování.

Zahájení nového školního roku 2022/2023

S úsměvem a dobrou náladou jsme zahájily nový školní rok 2022/2023. Žáci prvních ročníků byli přivítáni vedením školy, zástupci města a kraje.

EXKURZE – MUZEUM DR. HORÁKA V ROKYCANECH

Žáci třídy NS1A navštívili 23. června 2022 výstavu v muzeu Dr. Horáka v Rokycanech. Výstava pod názvem „Zastřelen s celou svou rodinou“ se konala při příležitosti 80. výročí atentátu na Heydricha a žáci se při ní dozvěděli mnoho historických faktů a zajímavostí, i jakou roli v této události hráli občané z Rokycanska.

EXKURZE – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Třída GOP3  navštívila dne 8. 6. 2022 expozici České národní banky „Lidé a peníze“.  Expozice se nachází v prostorách historického trezoru v budově ČNB v Praze. Žáci zde viděli významné exponáty týkající se vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Nejvíce žáky zaujala unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě, vydala Česká národní banka v roce 2019 k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Dále si žáci v  rámci prohlídky mohli například vyzkoušet pod UV světlem a běžným světlem platnost svých bankovek. Poté žáci dále krátce s průvodkyní navštívili novou expozici „Za měnou“, která srozumitelně a interaktivně představuje v jednotlivých tematických celcích všechny činnosti ČNB. Akce byla pro žáky velice přínosná, exkurze dobře doplnila učivo probírané v ekonomických předmětech.

EXKURZE – STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV

Ve dnech 6. 6. 2022 a 7. 6. 2022 navštívili žáci tříd  GOP1 a NS1A státní okresní archiv v Rokycanech. Dozvěděli se mnoho informací o  historii, významu a službách archivu, o spisové službě i skartačním řízení. Mimo jiné měli žáci také možnost si prohlédnout historicky velmi cenné dokumenty opatřené pečetí a dřívější podoby písemné komunikace. Náplň exkurze velmi dobře doplnila látku probíranou v předmětu PEK.