Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

NÁVRAT ŽÁKŮ NA ODBORNÝ VÝCVIK

Návrat žáků gastrooborů na odborný výcvik se nesl v duchu přípravy jídel a praktické ukázky míchání různých nápojů.

Při této příležitosti vznikla řada hezkých fotek a video, které můžete sledovat na našem Youtube kanálu.

Info o kurzu "Focení mobilem".

DODATEK K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Didaktické testy

Navyšuje se počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů (DT) společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Pokud žák neuspěl nebo se omluvil z DT je automaticky přihlášen ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu (7. – 9. 7. 2021).

Pokud se žák ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném období nedostaví,  je automaticky omluven.

Praktická zkouška

Navyšuje se počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou. Žákovi, který neuspěl nebo se omluvil z konání praktické zkoušky se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky:

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl konat tuto zkoušku, pokud ji nekonal,

b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konal.

I v tomto roce se škola zapojila do ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z oblasti ekonomie a financí, která je určena žákům SŠ. Naši školu zastupovali Denis Mošna a Radek Čech, kteří postoupili do krajského kola. To se uskutečnilo online formou 16. března. Z více než 950 žáků z celé České republiky do finálového kola postoupilo pouze 25 nejlepších ve dvou kategoriích. Naši žáci se ve svých kategoriích umístili mezi 46 a 57 nejlepšími žáky v kraji.

AKTUÁLNÍ INFO PRO ŽÁKY

Od 26. dubna 2021 se umožňuje odborný výcvik žáků všech ročníků a oborů vzdělání. Osobní účast na odborném výcviku je podmíněna povinným testováním – testovací místnost – budova č. 4.

Žáci se mohou ubytovat v ubytovacím zařízení (domov mládeže).

Nadále zůstávají v platnosti individuální konzultace (1 učitel / 1 žák – žák se netestuje) a skupinové konzultace (max. 6 žáků / 1 učitel – povinné testování žáků) na teoretickém vyučování.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Na záložce COVID-19 jsme zveřejnili Manuál k testování žáků, který vydalo MŠMT.  Žáci jsou od 12.4. povinni v případě osobní přítomnosti ve škole podstoupit testování pomocí neinvazivních antigenních testů, tzv. samoodběrem. Další informace o testování naleznete ZDE.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

1. kolo přijímacího řízení

19. 5. 2021 – vyhlášení výsledků PŘ

20. 5. – 2. 6. 2021 – odevzdání zápisových lístků

2. kolo přijímacího řízení

do 4. 6. 2021 – odevzdání přihlášek ke vzdělávání

9. 6. 2021 – vyhlášení výsledků PŘ

10. 6. – 23. 6. 2021 – odevzdání zápisových lístků

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Maturitních zkoušek v JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 se mohou zúčastnit žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Termín doklasifikace, popř. opravných zkoušek je stanoven do 31. 3. 2021.

Závěrečných zkoušek v JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 se mohou zúčastnit žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Termín doklasifikace, popř. opravných zkoušek je stanoven do 31. 5. 2021.

Žáci si dohodnou s příslušným vyučujícím termín a formu doklasifikace a opravných zkoušek.

Doklasifikace a opravné zkoušky jsou komisionálními zkouškami.

NOVÝ “HYBRIDNÍ” OBOR SŠ ROKYCANY

Nechcete studovat obor s výučním listem, ale bojíte se neúspěchu u maturitní zkoušky? Studujte u nás! Kromě možnosti přestupu mezi tříletým a čtyřletým oborem podobného zaměření vám v případě schválení MŠMT škola bude od září 2021 poskytovat obor vzdělání MECHANIK SEŘIZOVAČ s výučním listem a maturitní zkouškou. Po třech letech studia v oboru Mechanik seřizovač budete mít možnost si udělat výuční list v oboru Obráběč kovů. V případě neúspěchu u maturitní zkoušky máte v ruce výuční list, se kterým se uplatníte na trhu práce.