Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

TRASOVÁNÍ – LETÁK PRO RODIČE

CENA “ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI”

Naše škola získala 3. místo v soutěži Škola doporučená zaměstnavateli, kterou organizuje už 8. rokem Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s partnery. Aktuální pořadí zohledňuje část hlasů z předchozího ročníku. Do letošního ročníku soutěže se tak promítlo hodnocení více než 700 zaměstnavatelů z celé ČR jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Plzeňský Prazdroj, ZF Engineering, MD Elektronik, či Plzeňské městské dopravní podniky.

ocenění "Škola doporučená zaměstnavateli"

EXKURZE – OKRESNÍ SOUD V ROKYCANECH

Dne 7. 12.2021 navštívili žáci druhého ročníku nástavbového studia oboru Podnikání Okresní soud v Rokycanech. Měli možnost sledovat přímo v soudní síni práci soudce a státního zástupce, přestože se obžalovaný k soudu nedostavil.

Celý soudní proces byl zaznamenán zvukově, ústně byly předneseny všechny důkazy a na konci byl vynesen rozsudek. Soudkyně následně ještě odpovídala na dotazy žáků. Vše výborně doplnilo výuku v předmětu Právo.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Dne 6. 10. 2021 absolvovali žáci tříd NS2, NS1A a G2 exkurzi v Poslanecké sněmovně.

Exkurze započala v informačním středisku Poslanecké sněmovny projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny a historii českého parlamentarismu. Následovala prohlídka významných prostor, která zahrnovala návštěvu předsálí, jednacího sálu Poslanecké sněmovny, tiskového sálu a přilehlých prostor. Průvodkyně žákům podrobně vysvětlila běžný chod a funkci Poslanecké sněmovny. Exkurze v Poslanecké sněmovně žákům zajímavě doplnila látku probíranou v předmětu právo.

Celá akce byla pro žáky velmi přínosná a moc se jim líbila.

NOVÁ PRACOVNÍ POZICE!

SŠ Rokycany hledá zaměstnance na pozici kuchař(-ka) ve školní jídelně.

Jedná se o zástup za nemoc.

Kontakt : 371 728 523 p. Mudrová