Přehled oborů vzdělání

12 oborů pro úspěšnou budoucnost našich absolventů

Poskytujeme komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry – strojírenský a služby.

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Strojní mechanik

zámečnické práce včetně svařování

Obráběč kovů

obsluha obráběcích strojů

Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Lesní mechanizátor

činnosti v lesní výrobě

Opravář zemědělských strojů

údržba a seřizování strojů a zařízení

Kuchař | číšník

činnosti v gastronomickém provozu

Prodavač

Prodavač obchodní specialista

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Aktuální informace

aneb co byste měli vědět, co by Vás mohlo zajímat…

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Maturitních zkoušek v JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 se mohou zúčastnit žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Termín doklasifikace, popř. opravných zkoušek je stanoven do 31. 3. 2021.

Závěrečných zkoušek v JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 se mohou zúčastnit žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Termín doklasifikace, popř. opravných zkoušek je stanoven do 31. 5. 2021.

Žáci si dohodnou s příslušným vyučujícím termín a formu doklasifikace a opravných zkoušek.

Doklasifikace a opravné zkoušky jsou komisionálními zkouškami.

PODPORA ŽÁKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MZ

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

NOVÝ “HYBRIDNÍ” OBOR SŠ ROKYCANY

Nechcete studovat obor s výučním listem, ale bojíte se neúspěchu u maturitní zkoušky? Studujte u nás! Kromě možnosti přestupu mezi tříletým a čtyřletým oborem podobného zaměření vám v případě schválení MŠMT škola bude od září 2021 poskytovat obor vzdělání MECHANIK SEŘIZOVAČ s výučním listem a maturitní zkouškou. Po třech letech studia v oboru Mechanik seřizovač budete mít možnost si udělat výuční list v oboru Obráběč kovů. V případě neúspěchu u maturitní zkoušky máte v ruce výuční list, se kterým se uplatníte na trhu práce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

– 12. a 13. 4. 2021,

– náhradní termín – 12. a 13. 5. 2021,

– pozvánku k vykonání JPZ zašle ředitelka školy na emailovou adresu uvedenou na přihlášce a poštou

– v případě nižšího počtu přihlášek než je počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání se JPZ NEBUDOU KONAT

– zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na úřední desce – nejpozději do 30. dubna 2021

odevzdání zápisového lístku – do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

– další informace o přijímacím řízení pod záložkou UCHAZEČI v horním menu

NOVÉ VYBAVENÍ

Naše škola pořídila nový traktor zn. New Holland T 5,75 s vlekem, který bude sloužit pro výuku autoškoly u oborů vzdělání Opravář zemědělských strojů a Lesní mechanizátor. Nákup proběhl na základě řádného výběrového řízení. Tato investice byla pořízena z finančních prostředků zřizovatele a částečně i z vlastních prostředků školy.

SOUTĚŽ TECHNIKA MÁ ZLATÉ DNO

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 se tradiční soutěž Technika má zlaté dno uskutečnila v letošním roce on-line formou. Během pěti hodin měly přihlášené týmy za úkol sestrojit ze stavebnic Merkur a Bofin speciální zařízení. Náš tým získal Zvláštní cenu komise (poukázku v hodnotě 1000,- Kč pro každého člena týmu). Gratulujeme!

(další fotky na fb @SSRokycany)

NAPSALI O NÁS…

V rokycanském deníku vyšel hezký článek o tom, jak naši kuchaři připravili jednoho pátečního dne občerstvení v podobě několika druhů voňavého vánočního cukroví pro rokycanské záchranáře, kteří měli právě službu. Koukněte na článek ZDE.

Exteriér a interiér školy

Školní jídelna

Propagační materiály

Co byste chtěli vědět? Zeptejte se!