Přijímací řízení

Přijímací řízení 2024/2025

 Kritéria pro přijímací řízení ZDE

 Kritéria pro přijímací řízení 2. kolo ZDE

 Kritéria pro přijímací řízení 3. kolo ZDE

Sdělení MŠMT ČR o termínech konání jednotné přijímací zkoušky najdete v souborech ke stažení.

Informační web MŠMT ČR k přijímacím zkouškám: www.prihlaskynastredni.cz

Čtyřleté vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Maturitní obory Kód oboru Předpokládaný počet uchazečů Způsob ukončení   přípravy
Mechanik seřizovač –

Obráběč kovů

23-45-L/01

23-56-H/01

48  3. ročník – výuční list,

4. ročník – maturitní

zkouška

Gastronomie 65-41-L/01 30  maturitní zkouška
Obchodník 66-41-L/01 30  maturitní zkouška

*U oborů mechanik seřizovač lze získat i výuční list (mechanik seřizovač – obráběč kovů,).  V přihlášce musí být uveden kód a název obou oborů.

 

Tříleté vzdělávací obory s výučním listem

Učební obory Kód oboru Předpokládaný počet uchazečů
Strojní mechanik 23-51-H/01 30
Obráběč kovů 23-56-H/01 30
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 24
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 15
Prodavač 66-51-H/01 30
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 45
Kuchař-číšník 65-51-H/01 60

 Nástavbové studium – denní forma

Nástavbové studium-denní forma   Kód oboru Předpokládaný počet uchazečů
Provozní technika 23-43-L/51 30
Podnikání 64-41-L/51 30
Mechanik seřizovač 23-45-L/51 30

        Nástavbové studium – dálková forma

Nástavbové studium-dálková forma Kód oboru Předpokládaný počet uchazečů
Podnikání 64-41-L/51 30