Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  + 23-56-H/01 Obráběč kovů

65-41-L/01  Management a služby v gastronomii

66-41-L/01  Management a ekonomika obchodu

       

Obory vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01   Strojní mechanik

23-56-H/01   Obráběč kovů

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel

41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů

41-56-H/01   Lesní mechanizátor

65-51-H/01   Kuchař-číšník

 

Obory vzdělání nástavbového studia –  denní forma:

23-43-L/51  Provozní technika

64-41-L/51  Podnikání

                                                                                       

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je zapotřebí podat na SŠ Rokycany do 4. 6. 2021 od 8:00 do 14:00.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 9. 6. 2021 na www.skola-rokycany.cz a vývěsce v budově školy.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

1. kolo přijímacího řízení

19. 5. 2021 – vyhlášení výsledků PŘ

20. 5. – 2. 6. 2021 – odevzdání zápisových lístků

2. kolo přijímacího řízení

do 4. 6. 2021 – odevzdání přihlášek ke vzdělávání

9. 6. 2021 – vyhlášení výsledků PŘ

10. 6. – 23. 6. 2021 – odevzdání zápisových lístků

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do nabízených oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022 ( u oborů jsou uvedeny maximální  počty žáků přijímaných v jednotlivých oborech).

Přijímací řízení – obory vzdělání s maturitní zkouškou:


Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Management a ekonomika obchodu 15 žáků
65-41-L/01 Management a služby v gastronomii 15 žáků
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 48 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1. 3. 2021.
 • vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky
 • v případě nižšího počtu přihlášek než je počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání se JPZ NEBUDOU KONAT.
 • o nekonání JPZ rozhodne ředitelka školy, nejpozději do 8. 3. 2021 tuto informaci sdělí na stránkách školy, do 19. 3. 2021 ji sdělí uchazečům e-mailem.

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě konání JPZ:

  • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  • výsledky JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky: na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek JPZ podílí z 50 % (v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období)
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
  • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
  • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě nekonání JPZ:

  • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období)
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
  • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
  • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Přijímací řízení – obory vzdělání s výučním listem:


Počet přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 30 žáků
23-56-H/01 Obráběč kovů 30 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař – číšník 51 žáků
66-51-H/01 Obchodní specialista 30 žáků
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 24 žáků
41-56-H/01 Lesní mechanizátor 30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1. 3. 2021.

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

  • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
  • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
  • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ.

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Přijímací řízení – obory vzdělání nástavbového studia:


Počet přijímaných žáků
23-43-L/51 Provozní technika 30 žáků
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 60 žáků
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma 30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1. 3. 2021.
 • ke studiu se mohou přihlásit pouze absolventi tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě konání JPZ:

  • výsledky ze SŠ (SOU): průměrný prospěch za 1. pololetí 2. a 3. ročníku SŠ (SOU)
  • výsledky JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky: na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek JPZ podílí z 50 % (v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období)
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě nekonání JPZ:

  • výsledky ze SŠ (SOU): průměrný prospěch za 1. pololetí 2. a 3. ročníku SŠ (SOU)
  • v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Podání zápisového lístku a tím potvrzení svého úmyslu vzdělávat se na střední škole se nevztahuje na nástavbové studium (§ 83 školského zákona).