Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

4. kolo přijímacích řízení:

Ředitelka školy vyhalšuje 4. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají do 17. 9. 2020 (podat v kanceláři školy), výsledky budou zveřejněny 21.9.2020. Zápisové lístky podávejte v kanceláři školy (č. 306) do 25.9.2020.
Přihlášky si můžete podat na následující obory:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

23-45-L/01  Mechanik seřizovač

65-41-L/01  Management a služby v gastronomii

Obory vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01   Strojní mechanik

23-56-H/01   Obráběč kovů

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel

41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů

41-56-H/01   Lesní mechanizátor

65-51-H/01   Kuchař-číšník

Obory vzdělání nástavbového studia –  denní forma :

23-43-L/51  Provozní technika

64-41-L/51  Podnikání

Obory vzdělání nástavbového studia –  dálková forma :

64-41-L/51  Podnikání

3. kolo přijímacích řízení
2. kolo přijímacích řízení
1. kolo přijímacích řízení
Ke stažení:

Přijímací řízení – základní informace

Přijímací řízení pro školní rok 2020-21 – 1. kolo

Sdělení MŠMT

Přehled oborů vzdělání

Přihlášky ke vzdělávání

Denní forma

Nástavba

Jiné formy

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů – studijní obory

Seznam přijatých uchazečů – učební obory

Seznam přijatých uchazečů – nástavbové studium, obor Podnikání denní

Seznam přijatých uchazečů – nástavbové studium, obor Provozní technika

Seznam přijatých uchazečů – nástavbové studium, obor Podnikání dálkové

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

(64-41-L/51) Podnikání – dálková forma studia ŠVP Podnikání
(23-68-H/01) Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP Automechanik
(64-41-L/51) Podnikání (denní forma) ŠVP Podnikání

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
střední vzdělání s výučním listem ke stažení
(23-68-H/01) Mechanik opravář motorových vozidel výsledky
(23-51-H/01) Strojní mechanik výsledky
(23-56-H/01) Obráběč kovů výsledky
(66-51-H/01) Prodavač výsledky
(65-51-H/01) Kuchař – číšník výsledky
(41-55-H/01) Opravář zemědělských strojů výsledky
(41-56-H/01) Lesní mechanizátor výsledky
Informace k přijímacímu řízení do učebních oborů

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.

Další informace hledejte na :

https://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-a