Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky se podávají do 13. 9. 2021.

Výsledky PŘ budou zveřejněny 14. 9. 2021.

Zápisové lístky se odevzdávají do 29. 9. 2021.

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  + 23-56-H/01 Obráběč kovů

65-41-L/01  Management a služby v gastronomii

66-41-L/01  Management a ekonomika obchodu

       

Obory vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01   Strojní mechanik

23-56-H/01   Obráběč kovů

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel

41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů

41-56-H/01   Lesní mechanizátor

65-51-H/01   Kuchař-číšník

 

Obory vzdělání nástavbového studia –  denní forma:

23-43-L/51  Provozní technika

64-41-L/51  Podnikání

                                                                                       

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je zapotřebí podat na SŠ Rokycany do 4. 6. 2021 od 8:00 do 14:00.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 9. 6. 2021 na www.skola-rokycany.cz a vývěsce v budově školy.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

1. kolo přijímacího řízení

19. 5. 2021 – vyhlášení výsledků PŘ

20. 5. – 2. 6. 2021 – odevzdání zápisových lístků

2. kolo přijímacího řízení

do 4. 6. 2021 – odevzdání přihlášek ke vzdělávání

9. 6. 2021 – vyhlášení výsledků PŘ

10. 6. – 23. 6. 2021 – odevzdání zápisových lístků

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do nabízených oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022 ( u oborů jsou uvedeny maximální  počty žáků přijímaných v jednotlivých oborech).

Přijímací řízení – obory vzdělání s maturitní zkouškou:


Počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Management a ekonomika obchodu 15 žáků
65-41-L/01 Management a služby v gastronomii 15 žáků
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 48 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1. 3. 2021.
 • vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky
 • v případě nižšího počtu přihlášek než je počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání se JPZ NEBUDOU KONAT.
 • o nekonání JPZ rozhodne ředitelka školy, nejpozději do 8. 3. 2021 tuto informaci sdělí na stránkách školy, do 19. 3. 2021 ji sdělí uchazečům e-mailem.

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě konání JPZ:

  • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  • výsledky JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky: na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek JPZ podílí z 50 % (v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období)
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
  • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
  • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě nekonání JPZ:

  • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období)
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
  • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
  • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Přijímací řízení – obory vzdělání s výučním listem:


Počet přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 30 žáků
23-56-H/01 Obráběč kovů 30 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař – číšník 51 žáků
66-51-H/01 Obchodní specialista 30 žáků
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 24 žáků
41-56-H/01 Lesní mechanizátor 30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1. 3. 2021.

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

  • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
  • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
  • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ.

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Přijímací řízení – obory vzdělání nástavbového studia:


Počet přijímaných žáků
23-43-L/51 Provozní technika 30 žáků
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 60 žáků
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma 30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1. 3. 2021.
 • ke studiu se mohou přihlásit pouze absolventi tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě konání JPZ:

  • výsledky ze SŠ (SOU): průměrný prospěch za 1. pololetí 2. a 3. ročníku SŠ (SOU)
  • výsledky JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky: na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek JPZ podílí z 50 % (v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období)
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání v případě nekonání JPZ:

  • výsledky ze SŠ (SOU): průměrný prospěch za 1. pololetí 2. a 3. ročníku SŠ (SOU)
  • v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za uvedená klasifikační období
  • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Podání zápisového lístku a tím potvrzení svého úmyslu vzdělávat se na střední škole se nevztahuje na nástavbové studium (§ 83 školského zákona).