Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do nabízených oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023.

Přijímací řízení – obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Obory Volná místa
66-41-L/01 Obchodník 2 žáci
65-41-L/01 Gastronomie 3 žáci
23-45-L/01, 23-56-H/01 Mechanik seřizovač – Obráběč kovů 5 žáků

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

    • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 2. 8. 2022
    • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
    • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
    • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
    • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy nejpozději do 8. 8. 2022. Zápisové lístky se odevzdávají do 22. 8. 2022.

Přijímací řízení – obory vzdělání s výučním listem:
Obory Volná místa
23-51-H/01 Strojní mechanik 1 žák
23-56-H/01 Obráběč kovů obsazeno
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel obsazeno
65-51-H/01 Kuchař – číšník 2 žáci
66-51-H/01 Prodavač obsazeno
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 4 žáci
41-56-H/01 Lesní mechanizátor obsazeno

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

    • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 2. 8. 2022
    • výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
    • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky
    • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
    • úspěšné ukončení základní školy (vysvědčení za 2. pololetí 9. ročníku se předkládá při zahájení studia)

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy nejpozději do 8. 8. 2022. Zápisové lístky se odevzdávají do 22. 8. 2022.

Přijímací řízení – obory vzdělání nástavbového studia:
Obory Volná místa
23-43-L/51 Provozní technika – denní forma 12 žáků
23-45-L/51 Mechanik seřizovač – denní forma obsazeno
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 26 žáků
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma 18 žáků

Rozhodující kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

    • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 2. 8. 2022
    • výsledky ze SŠ (SOU): průměrný prospěch za 1. pololetí 2. a 3. ročníku SŠ (SOU)
    • hodnocení chování uchazeče za uvedená 2 klasifikační období školní docházky

Výsledky budou zveřejněny na skola-rokycany.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy nejpozději do 8. 8. 2022.

Podání zápisového lístku a tím potvrzení svého úmyslu vzdělávat se na střední škole se nevztahuje na nástavbové studium (§ 83 školského zákona).