Pomocí podpory z projektu se podařilo získat pomůcky pro učebnu fyziky, mechaniky a elektrotechniky. V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno moderní vybavení – především sady na mechaniku, dynamiku a virtuální realitu, které jsou využívány k výuce většiny oborů na naší škole (např. Mechanik seřizovač – maturitní, Automechanik – učební, Obráběč kovů – učební, Zámečník –  učební, Provozní technika – maturitní nástavbové studium).

Ověřili jsme si, že díky moderním pomůckám mají naši žáci a učitelé mnohem širší pole působnosti a šiří náhled do dané problematiky. Je pak mnohem snazší se s probraným učivem seznámit a upevnit, navíc jsou hodiny díky tomu méně monotónní a mnohem zábavnější.

Nedávná on-line výuka nám ukázala, jak moc nám najednou ve výuce chyběly praktické činnosti a zkušenosti. Proto jsme rádi, že nyní při výuce si můžou žáci tyto pomůcky využívat. Virtuální realita pak přinesla možnosti se podívat na místa, které jsou v současné situaci nepřístupná a některá která jsou prakticky nedosažitelná (např. Jaderný reaktor, Mezinárodní vesmírná stanice, Výrobny aut, měřící stanice a různé provozovny).

Získané pomůcky výrazně zlepšily motivaci žáků, upevnění znalostí, a přípravu na budoucí povolání.