Pedagogický sbor

Ředitelka

Ing. Irena Vostrá
telefon: 371 728 523
vostra@skola-rokycany.cz
stredni@skola-rokycany.cz

Zástupci ředitele

Ing. Eva Koutská, zástupce ředitele pro teoretické vyučování
koutska@skola-rokycany.cz
Bc. Dagmar Kfelířová, zástupce ředitele pro odborný výcvik
kfelirova@skola-rokycany.cz

čís. Titul Příjmení Jméno Zařazení
1 Bc. BENEŠ Filip – učitel všeobecných předmětů
2 Mgr. SVEJKOVSKÁ Radka – učitelka všeobecných předmětů
3 Mgr. ŠAMANOVÁ Alena – učitelka všeobecných předmětů
4 Ing. VONDROVÁ Martina – učitel odborných předmětů
5 Ing. ŠVEHLOVÁ HAJŠMANOVÁ Daniela – učitelka odborných předmětů
6 Ing. HRUBÁ Eva – učitelka odborných předmětů
7 Mgr. Ing. SPALOVÁ Jitka – učitelka všeobecných předmětů
8 Ing. ČEJKA Miroslav – učitel odbor. předmětů, koordinátor ICT
9 Bc. KUČERA Ladislav – učitel všeobecných předmětů
10 Mgr. HOUDEK Lukáš – učitel všeobecných předmětů
12 Ing. DYNTAR Michal – učitel odborných předmětů
13 Mgr. DVOŘÁK Jiří – učitel odborných a všeob. předmětů
14 Mgr. DRNEC Miloslav – učitel všeobecných předmětů
15 Mgr. NOVÁKOVÁ Irena – učitelka odborných předmětů
16 Mgr. NOVÝ Václav – učitel odborných předmětů
18 PaedDr. VÍT Milan – výchovný poradce SŠ, učitel všeob. př.
19 p. STRAKA Michal – učitel odborných předmětů
20 Mgr. VALEČKOVÁ Pavlína – učitelka všeobecných předmětů
21 Ing. HONZŮ Jitka – učitelka odborných předmětů
22 Bc. VESELÁ Zuzana – učitelka všeobecných předmětů
23 Mgr. SUCHÝ Jiří – učitel odborných a všeob. předmětů
24 Mgr. KASÍKOVÁ Ludmila – učitelka všeobecných předmětů
25 Mgr. MAKSYMCIVA Irina – učitelka všeobecných předmětů
26 Ing. KOUTSKÁ Eva – učitelka odborných předmětů
27 Mgr. et Mgr. FIDLEROVÁ Ivana – učitelka všeobecných předmětů
28 Ing. ŠTĚRBOVÁ Marcela – učitelka odborných předmětů
29 Mgr. SUDOVÁ Jana – učitel odborných předmětů
30 Ing. VOSTRÁ Irena – učitel odborných předmětů
31 Mgr. ŠAUFLOVÁ Šárka – učitelka všeobecných předmětů
32 p. ŠAUFL Jakub – učitel odborných a všeob. předmětů
33 PAĎOUROVÁ Tereza – učitelka odborných předmětů
34 Ing. OLŠAR Jiří – učitel odborných předmětů
35 Ing KANTÁROVÁ Eliška – učitelka odborných předmětů
36 Mgr. HEGEĎOVÁ Šárka – učitelka všeobecných předmětů
37 Ing, BARTOŇ Lukáš – učitel odborných a všeob. předmětů
38 Mgr. RYBOVÁ Jana – učitelka všeobecných předmětů
40 Ing. ŠLEGELOVÁ Markéta – učitelka odborných předmětů
M15 Ing. DANIELKO Jaroslav – učitel odborných předmětů
M28 Bc. KAŇKA Jan – učitel všeobecných předmětů

Rokycany 22. 8. 2022                                                            Ing. Eva Koutská, ZŘTV

ODBORNÝ VÝCVIK

čís. Titul Příjmení Jméno Zařazení Kontakt
M1 TEJČEK Václav – učitel odborného výcviku tejcek@skola-rokycany.cz
M3 ZÍTEK Miroslav – učitel odborného výcviku zitek@skola-rokycany.cz
M5 DESORT Vladislav – učitel odborného výcviku desort@skola-rokycany.cz
M8 KOŽÍŠEK Josef – učitel odborného výcviku kozisek@skola-rokycany.cz
M10 MICHÁLKOVÁ Květoslava – učitelka odborného výcviku michalkova@skola-rokycany.cz
M12 POKORNÝ Pavel – učitel odborného výcviku pokorny@skola-rokycany.cz
M13 POUSKA Vladimír – učitel odborného výcviku pouska@skola-rokycany.cz
M14 Bc. SOUKUPOVÁ Jitka – učitelka odborného výcviku soukupova@skola-rokycany.cz
M15 Ing. DANIELKO Jaroslav – učitel odborného výcviku danielko@skola-rokycany.cz
M16 Bc. KFELÍŘOVÁ Dagmar – učitelka odborného výcviku kfelirova@skola-rokycany.cz
M17 VALDMAN Petr – učitel odborného výcviku valdman@skola-rokycany.cz
M19 VESELÁ Olga – učitelka odborného výcviku vesela@skola-rokycany.cz
M20 VESELÝ Karel – učitel odborného výcviku vesely@skola-rokycany.cz
M21 OPATRNÝ Václav – učitel odborného výcviku opatrny@skola-rokycany.cz
M22 KARTÝSEK David – učitel odborného výcviku kartysek@skola-rokycany.cz
M23 BUDIL Miloš – učitel odborného výcviku budil@skola-rokycany.cz
M25 BUDÍNOVÁ Zdeňka – učitelka odborného výcviku budinova@skola-rokycany.cz
M26 KFELÍŘ Lukáš – učitel odborného výcviku kfelir@skola-rokycany.cz