COVID-19, aktuální informace

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022

MANUÁL K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k nařízení MŠMT ohledně návratu žáků do škol a s tím souvisejícím testováním uveřejňujeme Manuál COVID-19 – TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ a Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ZE DNE 27. 12. 2020

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k novému usnesení vlády MŠMT vydala informace k provozu školních zařízení, které jsou platné na první lednový týden. Podle těchto informací nmají všichni naši žáci minimálně do 10. 1. 2021 distanční výuku.

NOVÉ USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 14. 12. 2020

Vážení rodiče a žáci,
zveřejňujeme nové usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Vzhledem k tomuto usnesení se ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na prezenčním vyučování ve škole. Nebude probíhat ani distanční výuka, tyto dva dni jsou dny volna.

OPATŘENÍ PES VYDANÉ PRO ŠKOLY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL VYDANÉ MŠMT PLATNÉ OD 25.11

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme informace k provozu škol, které vydalo MŠMT, a které je účinné od 25. 11. 2020. Teoretická výuka se u končících ročníků mění na prezenční, praktická výuka probíhá prezenčním způsobem u všech ročníků a tříd.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL VYDANÉ MŠMT

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme informace k provozu škol, které vydalo MŠMT, a které je účinné od 18. 11. 2020. Výuka probíhá pořád distančním způsobem. Obědy pro žáky jsou odhlášeny, žáci si obědy přihlásit můžou. Vyzvednout do jídlonosiče si je pak můžou v době od 11:00 do 13:00.

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 19. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,
zveřejňujeme nové nařízení vlády, které je účinné od 21. 10. 2020. Škola zůstává uzavřená. Obědy pro žáky jsou odhlášeny, žáci si obědy přihlásit můžou. Vyzvednout do jídlonosiče si je pak můžou v době od 11:00 do 13:00.

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 12.10 O UZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče a žáci,
teoretická výuka i odborný výcvik se dle nařízení vlády ruší od 14. října 2020 do konce října (podzimní prázdniny 26. – 30. října), je uzavřen i domov mládeže. Obědy pro žáky budou odhlášeny, provoz školní jídelny není přerušen.

NOVÉ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V PLZNI O PROVOZU ŠKOL PRO OKRES ROKYCANY!

Krajská hygienická stanice na základě jednání vlády ze dne 30.9. vydala nařízení, které upravuje chod škol v rokycanském okrese v rozmezí 5.-18.10.2020. Vzhledem ke skutečnosti, že rokycanský okres je v rámci stupňů pohotovosti zařazen jako zelený okres, k omezení provozu školských zařízení je přistoupeno pouze tak, že součásti vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti. Žáci naší školy mají tudíž normální výuku i v tomto období. Celé znění nařízení Krajské hygienické stanice si můžete otevřít zde.

NOVÁ SMĚRNICE “PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY”

Na základě doporučení MŠMT  a probíhajících opatření SŠ Rokycany vydala směrnici Pravidla pro provoz školy vzhledem ke Covid – 19. Směrnice je platná pro školní rok 2020/2021. Je upravena v souladu s manuálem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19″ a závazná jak pro žáky, tak pro pracovníky školy. Směrnice je k nahlédnutí zde.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 18.9.2020!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo DALŠÍ mimořádné opatření, které je účinné od 18.9.2020. Nařizuje nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, včetně tříd ve školách.