COVID-19, aktuální informace

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 19. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,
zveřejňujeme nové nařízení vlády, které je účinné od 21. 10. 2020. Škola zůstává uzavřená. Obědy pro žáky jsou odhlášeny, žáci si obědy přihlásit můžou. Vyzvednout do jídlonosiče si je pak můžou v době od 11:00 do 13:00.

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 12.10 O UZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče a žáci,
teoretická výuka i odborný výcvik se dle nařízení vlády ruší od 14. října 2020 do konce října (podzimní prázdniny 26. – 30. října), je uzavřen i domov mládeže. Obědy pro žáky budou odhlášeny, provoz školní jídelny není přerušen.

NOVÉ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V PLZNI O PROVOZU ŠKOL PRO OKRES ROKYCANY!

Krajská hygienická stanice na základě jednání vlády ze dne 30.9. vydala nařízení, které upravuje chod škol v rokycanském okrese v rozmezí 5.-18.10.2020. Vzhledem ke skutečnosti, že rokycanský okres je v rámci stupňů pohotovosti zařazen jako zelený okres, k omezení provozu školských zařízení je přistoupeno pouze tak, že součásti vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti. Žáci naší školy mají tudíž normální výuku i v tomto období. Celé znění nařízení Krajské hygienické stanice si můžete otevřít zde.

NOVÁ SMĚRNICE “PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY”

Na základě doporučení MŠMT  a probíhajících opatření SŠ Rokycany vydala směrnici Pravidla pro provoz školy vzhledem ke Covid – 19. Směrnice je platná pro školní rok 2020/2021. Je upravena v souladu s manuálem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19″ a závazná jak pro žáky, tak pro pracovníky školy. Směrnice je k nahlédnutí zde.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 18.9.2020!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo DALŠÍ mimořádné opatření, které je účinné od 18.9.2020. Nařizuje nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, včetně tříd ve školách.