Studijní obory – 4leté s maturitou

Obchodník

management a ekonomika obchodu

Gastronomie

management a služby v gastronomii

Mechanik seřizovač

strojírenství a strojírenská výroba

Obchodník, kód oboru 66-41-L/01

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Náplň a charakteristika oboru

 • zbožíznalství, obchodní provoz a logistika
 • účetnictví, ekonomika, právo, marketing a management
 • informační a komunikační technologie
 • příprava pro práci v různých firmách regionu, možnost také pokračovat na VOŠ či VŠ
 • během studia konání odborných souvislých praxí ve firmách

Uplatnění absolventa

 • pracovník v obchodním provozu (obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje…)
 • podnikání v obchodních činnostech
 • možnost uplatnění v obchodních firmách našeho regionu
 • studium na VŠ

Gastronomie, kód oboru 65-41-L/01

Žáci se naučí organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu, připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Naučí se základům vedení stravovacího provozu, včetně sestavování jídelních lístků, kalkulací cen výrobků a služeb, vedení podnikových písemností apod. tak, aby v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru.

Náplň a charakteristika oboru

 • studium potravin, výživy, výroby a odbytu v gastronomii
 • mezi odborné předměty patří účetnictví, ekonomika a právo a další
 • součástí studia je výuka dvou cizích jazyků
 • příprava pro práci v různých firmách regionu, možnost také pokračovat na VOŠ či VŠ
 • možnost uplatnění v různých hotelech a restauracích našeho regionu
 • během studia konání odborných souvislých praxí ve firmách

Uplatnění absolventa

 • různé střední technicko – hospodářské funkce v ubytovacích a stravovacích zařízeních (hotely, restaurace, kavárny, bary)
 • uplatnění ve vedoucích pozicích jako je šéfkuchař nebo číšník – specialista
 • po absolvování praxe možnost podnikání v gastronomických činnostech
 • studium na VŠ

Mechanik seřizovač – Obráběč kovů, kód oboru 23-45-L/01,

23-56-H/01

Žáci se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny. Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.

Náplň a charakteristika oboru

 • základní principy strojírenství s technologickým zaměřením na CNC programování
 • odborné a praktické znalosti v obrábění kovů klasickým a CNC způsobem výroby
 • CNC programování pro obrábění systémem CAD/CAM
 • tvorba technické dokumentace a navrhování technologických postupů
 • příprava pro práci v různých firmách regionu, možnost také pokračovat na VOŠ či VŠ
 • konání odborných souvislých praxí v délce 4 týdny za celé studium ve firmách v regionu
 • od druhého ročníku studia praktické vyučování každý druhý týden

Uplatnění absolventa

 • seřizovač číslicově řízených obráběcích strojů
 • obsluha CNC obráběcích center a výrobních linek
 • technolog výroby, programátor
 • možnost uplatnění ve strojírenských firmách našeho regionu (Workpress Aviation s.r.o., FERMAT Pressl s.r.o., STROJÍRNA TYC s.r.o., WEILER Holoubkov s.r.o. a další) jako programátor CNC, servis, příprava výroby, mistr výroby, výstupní kontrola…