Nástavbové studium – 2 leté denní forma, 3 leté dálková forma

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Provozní technika

Náplň a charakteristika oboru
…..

Uplatnění absolventa
…..

Podnikání

Náplň a charakteristika oboru
…..

Uplatnění absolventa
…..