Výchovný poradce

PaedDr. Milan Vít

Výchovný poradce je zde pro všechny, kteří řeší:

  • problémy se studiem,
  • možnosti dalšího pokračování ve vzdělávání,
  • osobní problémy,
  • problémy nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci.

Konzultace se konají:

  • čtvrtek 12:05 – 12:35 nebo po domluvě
  • kabinet ve III. patře, č. dveří 416

Kontakt:
vit@skola-rokycany.cz