Archiv příspěvků

DEN VĚDY A TECHNIKY ZČU PLZEŇ

Interaktivní výstava opět proměnila plzeňské centrum ve vědeckou laboratoř. Přes třicet expozic představilo vědecké obory z netradičního úhlu pohledu. Žáci tříd S1, S2 a S3 měli možnost se setkat s mnoha experimenty, vycházejícími z našeho běžného života, i s pokusy, které jinde neuvidí.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

Nový školní rok byl úspěšně zahájen ve všech ročnících. Žáci tříd prvního ročníku byli uvítáni vedením školy, místostarostou města Rokycany Mgr. Janem Šaškem a zástupcem odboru školství, mládeže a sportu Jaroslavem Sokolem.

NABÍDKA STIPENDIA OD FIRMY MUBEA

Firma Mubea nabízí našim žákům strojírenských oborů podporu ve formě stipendia. Pro další informace kontaktujte pana Lubomíra Jandu, vedoucího oddělení vzdělávání firmy Mubea.

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na naší škole. Pro více informace koukněte do sekce Přijímací řízení.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

Školní rok 2021 / 2022 začíná dnem 1. září 2021 v kmenových třídách dle následujícího schématu:

 • 8:00 – druhé a vyšší ročníky
 • 10:00 – první ročníky

Pro žáky dálkového studia začíná školní rok 7. září 2021 v 7:45.

Všichni žáci se budou testovat ve svých kmenových třídách. Výjimku z testování mají žáci, kteří jsou plně očkování (musí uplynout lhůta 14 dnů od poslední očkovací dávky) nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění Covid-19. Tito žáci přinesou doklad o očkování (popř. potvrzení o prodělané nemoci COVID-19).

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Schůzka se koná  25. srpna 2021 od 15:00 hod.

TŘÍDA 

UČEBNA

GOP 1 
315 – Gastronomie, Obchodník
S 1 
214 – Mechanik seřizovač – Obráběč kovů 
A 1 
204 – Mechanik opravář motorových  vozidel (automechanik)  
K 1 
409 – Kuchař – číšník 
KP 1 
202 – Kuchař – číšník, Prodavač 
LOZ 1 
308 – Lesní mechanizátor, Opravář zemědělských strojů 
OZ 1 
414 – Obráběč kovů, Strojní mechanik (zámečník) 

INFORMACE PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH ROČNÍKŮ

Přihlašování k maturitní zkoušce – podzim 2021
Přihlašování k MZ: 20. – 23. 7. 2021, 7.30 – 14.00 hod. v kanceláři č. 209 – ZŘTV.

DODATEK K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Didaktické testy

Navyšuje se počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů (DT) společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Pokud žák neuspěl nebo se omluvil z DT je automaticky přihlášen ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu (7. – 9. 7. 2021).

Pokud se žák ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném období nedostaví,  je automaticky omluven.

Praktická zkouška

Navyšuje se počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou. Žákovi, který neuspěl nebo se omluvil z konání praktické zkoušky se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky:

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl konat tuto zkoušku, pokud ji nekonal,

b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konal.

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Zástupci projektu Mysli na budoucnost! se na nás obrátili s žádostí o pomoc při vyplnění dotazníku. Tento projekt slouží jako pomoc studentům středních škol v jejich rozhodování o budoucím směřování.
Udělejte si chvilku a vyplňte dotazník, který najdete zde: https://forms.gle/vaA53DWpeeXA9w3c9.
Pomůžete tím tvůrcům projektu, aby věděli, o jaké informace a jakou pomoc byste měli zájem.
Děkujeme!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

– 12. a 13. 4. 2021,

– náhradní termín – 12. a 13. 5. 2021,

– pozvánku k vykonání JPZ zašle ředitelka školy na emailovou adresu uvedenou na přihlášce a poštou

– v případě nižšího počtu přihlášek než je počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání se JPZ NEBUDOU KONAT

– zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na úřední desce – nejpozději do 30. dubna 2021

odevzdání zápisového lístku – do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

– další informace o přijímacím řízení pod záložkou UCHAZEČI v horním menu

NOVÉ VYBAVENÍ

Naše škola pořídila nový traktor zn. New Holland T 5,75 s vlekem, který bude sloužit pro výuku autoškoly u oborů vzdělání Opravář zemědělských strojů a Lesní mechanizátor. Nákup proběhl na základě řádného výběrového řízení. Tato investice byla pořízena z finančních prostředků zřizovatele a částečně i z vlastních prostředků školy.

SOUTĚŽ TECHNIKA MÁ ZLATÉ DNO

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 se tradiční soutěž Technika má zlaté dno uskutečnila v letošním roce on-line formou. Během pěti hodin měly přihlášené týmy za úkol sestrojit ze stavebnic Merkur a Bofin speciální zařízení. Náš tým získal Zvláštní cenu komise (poukázku v hodnotě 1000,- Kč pro každého člena týmu). Gratulujeme!

(další fotky na fb @SSRokycany)

NAPSALI O NÁS…

V rokycanském deníku vyšel hezký článek o tom, jak naši kuchaři připravili jednoho pátečního dne občerstvení v podobě několika druhů voňavého vánočního cukroví pro rokycanské záchranáře, kteří měli právě službu. Koukněte na článek ZDE.

Třída K1 si v rámci odborného výcviku udělala soutěž v přípravě chlebíčků. Podívejte se na video! Dostupné taky na Fb stránce školy!

ROZŘAZENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD NA PREZENČNÍ VÝUCE

Vzhledem k nařízením MŠMT bude teoretické vyučování u všech tříd probíhat v jejich třídách kromě předmětů jako TD, IKT, PEK nebo cizí jazyky:

NÁVRAT ŽÁKŮ NA ODBORNÝ VÝCVIK

Návrat žáků gastrooborů na odborný výcvik se nesl v duchu přípravy jídel a praktické ukázky míchání různých nápojů.

Při této příležitosti vznikla řada hezkých fotek a video, které můžete sledovat na našem Youtube kanálu.

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO

Chcete si změřit síly v oblasti Ekonomiky? Zaregistrujte a otestujte se!

Školní kola Ekonomické olympiády:

 • od 23. listopadu do 4. prosince 2020
 • spustit test je možné každý pracovní den vždy od 8:00 do 17:00
 • test obsahuje 25 otázek a pouze jedna odpověď je správná
 • za správnou odpověď lze získat 1 bod, za špatnou odpověď se body neodečítají
 • povolené pomůcky: kalkulačka, psací potřeby
 • zakázáno: mobilní telefony, využití prohlížeče
 • časový limit: 25 minut
Odkaz na test:

https://exam.economicsolympiad.org/s/?language=cs

Heslo: 

 • první týden – 23. listopad 2020 – 27. listopad 2020 = 02Keynes12
 • druhý týden – 30. listopad 2020 – 4. prosinec 2020 = 04Ricardo12

V případě dotazů kontaktujte p. uč. Šlégelovou na emailu nebo přes Moodle!

ČÁSTEČNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Od 25. 11. 2020 se opět zahajuje prezenční teoretické vyučování pro žáky končících ročníků a výuka odborného výcviku pro všechny obory vzdělání, ročníky a žáky naší školy. Výuka dle rozvrhu – sudý týden. Žáci na prezenční výuce, kteří budou mít zájem se stravovat, si stravu přihlásí sami přes aplikaci www.strava.cz.

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO ON-LINE VÝUKU!

Vážení rodiče a žáci,

podle nejnovějšího nařízení KHS (č.j. KHSPL 26222/28/2020) naše škola od 7. 10. 2020 na úseku teoretického vyučování přechází na distanční výuku.

Sledujte, prosím, v první řadě aplikace Moodle a Bakaláři, kam vám vyučující budou zadávat podklady pro distanční výuku. On-line hodiny budou realizovány od pondělí 12. 10. 2020 dle pokynů jednotlivých vyučujících prostřednictvím platformy Moodle (MS Teams bude jedním z podpůrných systémů této platformy).

Připomínáme, že účast na on-line vyučování je POVINNÁ, vyplývá to z novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

V případě potíží s připojením do aplikace nebo dalších dotazů kontaktujte své vyučující nebo třídní učitele.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY S OHLEDEM NA NAŘÍZENÍ VLÁDY, PLATNÉ OD 14.10!

Vážení rodiče a žáci,

teoretická výuka i odborný výcvik se dle nařízení vlády ruší od 14. října 2020 do konce října (podzimní prázdniny 26. – 30. října), je uzavřen i domov mládeže. Obědy pro žáky budou odhlášeny, provoz školní jídelny není přerušen.

Teoretická výuka

Úkoly pro žáky jsou zadávány přes platformu Moodle s využitím podpůrných aplikací  (MS Teams, Google Meet apod.). Žáci byli poučeni o přístupu do uvedené platformy třídními učiteli nebo učiteli odborných předmětů, popřípadě učiteli odborného výcviku.

Většina hodin se bude učit on-line, v jiných budou dostávat úkoly. Výuka bude vycházet z rozvrhu tříd, změny budou v suplování. On-line hodiny (videokonference) budou mít žáci oznámeny v Moodle, úkoly v zadání. Všichni učitelé budou v době výuky svých předmětů dle rozvrhu žákům k dispozici on-line pro dotazy k zadaným úkolům apod..

Žák k výuce bude potřebovat počítač a připojení na internet (výhoda kamera, mikrofon, samostatná místnost).

Pokud žák nebude mít možnost připojit se k dálkové výuce, je jeho povinností skutečnost oznámit třídnímu učiteli a učiteli příslušného předmětu. V  tomto případě dostane žák zadané úkoly jiným způsobem dle domluvy.

Distanční výuka je pro žáky povinná a bude se klasifikovat, neúčast bude nutné omlouvat třídnímu učiteli jako jinou absenci.

O dalších změnách nebo pokynech bude vždy škola informovat na webu školy nebo v Bakalářích na nástěnce školy.

Odborný výcvik

Úkoly v odborném výcviku budou zadávány přes platformu Moodle.

Kontaktní osoby:

Teoretické vyučování:
Ing. Eva Koutská,  koutska@skola-rokycany.cz  371 728 523/220;
Odborný výcvik:
Bc. Dagmar Kfelířová, kfelirova@skola-rokycany.cz  371 728 523/231, 233

Miroslav Zítek, zitek@skola-rokycany.cz  371 728 523/228

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE

Vážení rodiče, milí žáci,

rozhodnutím vlády z minulého týdne pokračuje aktuální forma distanční výuky, a to minimálně do 20. 11. 2020. Sledujte nadále systém Moodle a Bakaláře, kde vám učitelé dávají aktuální informace k domácím úkolům a online hodinám. Předpokládám, že jste si na tuto formu výuky již všichni zvykli. V případě potíží určitě neváhejte kontaktovat vyučující nebo své třídní učitele.
Budeme doufat, že vláda se rozhodne otevřít školy co nejdřív. Ve chvíli opětovného zavedení prezenční výuky vás budeme informovat prostřednictvím aplikace Bakaláře, webových stránek a Facebooku.

RODIČOVSKÉ AKTIVY

Rodičovské aktivy proběhnou dne 19.11.2020 on-line formou prostřednictvím webmailu (email). Emailové adresy jednotlivých vyučujících jsou uvedeny na webových stránkách školy, v sekci O škole -> Pedagogický sbor. 

CASTING DO FILMU

Máte možnost zúčastnit se castingu do filmu Vzteklá krása režiséra Štěpána Altrichtera. Tvůrci filmu hledají 6letou holčičku a kluka a holku kolem 15 let. Pokud máte zájem, natočte o sobě krátké video a odešlete emailem krasacasting@gmail.com.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KHS PLZEŇSKÉHO KRAJE!!!

Krajská hygienická stanice vydala nové nařízení s účinností od 7.10.2020. V termínu 7. – 18.10.2020 SŠ Rokycany na teoretickém vyučování přechází na distanční výuku, praktická výuka bude realizovaná prezenční formou.

Třída K1 si v rámci odborného výcviku udělala soutěž v přípravě chlebíčků. Podívejte se na video! Dostupné taky na Fb stránce školy!

JÍZDA ZRUČNOSTI

Ve čtvrtek 1. 10. 2020 naši žáci Tomáš Moulis a David Vrbecký reprezentovali školu v oblastním kole soutěže „Jízdy zručnosti s traktorem a přívěsem“ v Sušici. Tomáš obsadil 3. Místo a David 5. Místo. Oběma srdečně blahopřejeme.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 18.9.2020!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo DALŠÍ mimořádné opatření, které je účinné od 18.9.2020. Nařizuje nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, včetně tříd ve školách.
Znění mimořádného opatření a výjimky najdete najdete zde:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které je účinné od 10.9.2020. Nařizuje nošení roušek ve vnitřních prostorách budov: “Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další.”
Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření, které najdete zde:

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY ŠKOLY

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, která souvisí s onemocněním způsobeným virem Covid 19, MŠMT vydalo hygienická pravidla pro žáky. Žáci jsou povinni tyto pravidla dodržovat.

Pravidla k prostudování najdete ZDE.

PODZIMNÍ OPRAVNÉ TERMÍNY MZ A ZZ 2020

Zde najdete termíny opravných maturitních a závěrečných zkoušek:

Náhradní termíny MZ a ZZ

Dotazník k online výuce pro žáky středních škol v Plzeňském kraji

Pro potřeby Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Vás žádáme o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku. Dotazník je možné vyplnit do 30. 4. 2020. Děkujeme.

Preventivní opatření proti šíření koronaviru

Upozornění KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky

Postup při správném mytí rukou

Vedení školy důrazně doporučuje všem žákům a zaměstnancům školy, aby dodržovali přísná hygienická opatření související s výskytem koronaviru. „V návaznosti na vyjádření Ministerstva zahraničních věcí doporučujeme zvážit návštěvu zemí s výskytem koronaviru. Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/) a Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html). V případě návratu z rizikových oblastí doporučujeme telefonickou konzultaci s praktickým lékařem.“

Kontakty na krajské hygienické stanice najdete v odkazu níže.

Přísně dodržujte mytí rukou a celkovou hygienu.

Ing. Irena Vostrá v.r.
ředitelka školy

Školní kolo soutěže zručnosti oboru Zámečník

26. – 27. 2. 2020 proběhlo školní kolo soutěže zručnosti oboru Zámečník, 1. místo obsadil Pišta Dominik, 2. místo Lavryshyn Viktor a 3. místo Sadílek David.

Regionální kolo soutěže zručnosti KOVO Junior 2020 v oboru Mechanik seřizovač

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III pořádala dne 27. 2. 2020 regionální kolo soutěže zručnosti KOVO Junior 2020 v oboru Mechanik seřizovač. 1. místo obsadil Michal Polák SŠ Rokycany, 2. místo Barbora Jägerová SOU Domažlice a 3. místo Miroslav Krejča SŠ Rokycany.

Kniha Rokycansko z nebe

Právě vychází kniha Rokycansko z nebe, ve které se prezentuje i naše škola. Rádi bychom Vás informovali o elektronickém listovači knihy, ve kterém si můžete celou knihu prolistovat i ve virtuálním prostoru.

Video z maturitního plesu tříd S4 a GOP4

5. 2. 2020 proběhla na naší škole tradiční soutěž v IKT pro základní školy. Účastnily se školy ZŠ Mirošov, ZŠ Cerhovice, ZŠ Osek, ZŠ Zbiroh, ZŠ Mýto a ZŠ Jižní předměstí Rokycany. Na prvním místě se umístil Robin Sloup ze ZŠ Jižní předměstí Rokycany, druhý byl David Paulík ze ZŠ Zbiroh a třetí místo získal Jan Huml ze ZŠ Cerhovice.

Okresní kolo olympiády z dějepisu

Dne 21. 1. 2020 se uskutečnilo okresní kolo olympiády z dějepisu. Naši školu úspěšně reprezentoval Tadeáš Zbranek ze třídy OK1.

NÁBOR DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Český národní registr dárců kostní dřeně pořádá nábor nových lidí do registru dárců. V případě zájmu přijďte 19. 10. 2021 odpoledne na pobočku České spořitelny na Malém náměstí v Rokycanech, kde stačí vyplnit vstupní formulář a udělat stěr z úst. Nábor probíhá v jiných dnech i v dalších městech Plzeňského kraje.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA 2021

Vydavatelství Vltava Labe Media ve spolupráci s Rokycanským denníkem letos uspořádalo druhý ročník akce s názvem Zaměstnanecká liga, kde proti sobě bojovalo 5 družstev (4 firemní a 1 školní) tvořených nadšenci z oblasti fotbalu. Letos jsme vsadili na heslo “mládí vpřed” a naše družstvo tvořili téměř výhradně žáci. Fandit přišli spolužáci i pedagogové. Družstvo obsadilo 4. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

PŘIHLÁŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Přihlašování k maturitní zkoušce JARO 2022 bude dostupnév termínu 18. 11. – 1. 12. 2021, v čase 7.30 – 14.30 hod. v kanceláři č. 209 (1. patro).

ŠKOLA DOBRÝCH VZTAHŮ

Odkaz na dotazník: ZDE

PROJEKT “PŘES BARIÉRY S POLICIÍ”

Naše škola se zapojila do charitativního projektu určeného pro maturitní ročníky. Akce se uskuteční 13. 4. 2022. Během března proběhne přednáška, ve které budou žáci seznámení
s uvedeným sportovně charitativním projektem a zároveň s i podmínkami a průběhem přijímacího
řízení k bezpečnostnímu sboru Policie České republiky, včetně možností pracovního uplatnění.
Pro více informací o pracovním uplatnění u PČR koukněte ZDE a ZDE.

SOUTĚŽE ZRUČNOSTI – ŠKOLNÍ KOLA

V průběhu ledna se u technických oborů naší školy uskutečnila školní kola soutěží zručnosti. Soutěžili žáci oborů Mechanik seřizovač, Zámečník, Obráběč kovů a Automechanik. Vítězové školních kol postupují dále do kola okresního.

Výsledky a umístění žáků:

Obráběč kovů: 1. Dezort Karel, 2. Ortinský Jan, 3. Vacura Tomáš

Mechanik seřizovač: 1. Nekola Lukáš, 2. Černý Dominik, 3. Čech Radek

Automechanik: 1. Anýž Dominik, 2. Chvojka Michal, 3. Tomáš Nový

Zámečník: 1. Košťál Štěpán, 2. Frýauf Jan, 3. Drahota Ladislav

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

SŠ Rokycany hledá zaměstnance na pozici kuchař(ka) do školní jídelny.
– jednosměnný provoz
– úvazek: 1,0, tj.: 40 hodin týdně
– nástup: ihned
– požadavky: praxe, zdravotní průkaz
Plat: dle nařízení vlády č. 341/ 2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 5

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Letos nám situace přála víc než vloni a naši žáci se mohli zúčastnit LVK. Kurz probíhal 16. – 21. 1. 2022 na Bublavě, kam jezdíme již řadu let. Někteří žáci jezdili na lyžích, jiní zase na snowboardu. Sněhu bylo letos víc, i když počasí tolik nepřálo. Což ale naše žáky rozhodně neodradilo od projíždění sjezdovek.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SVATOJÁNSKÉ KOLEJE

YOUTUBERSKÁ SOUTĚŽ “NAJDI SE V ZEMĚDĚLSTVÍ!”

Zemědělský svaz v rámci projektu Zemědělství žije! vyhlásil v roce 2021 soutěž pro mladé youtubery „Najdi se v zemědělství!“. Cílem této aktivity bylo, aby studenti SZeŠ buď jako jednotlivci, nebo v týmu, představili, co obnáší studium na jejich škole.

Výborné 2. místo se svým videem obsadil David Vrbecký! Výsledky soutěže naleznete ZDE a video na našem youtube kanálu ZDE.

Žák Ondřej Balej se zúčastnil v tomto školním roce ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům středních škol. Školní kolo ekonomické olympiády probíhalo formou online. Na základě dosažených bodů Ondřej Balej postoupil do krajského kola, které se uskutečnilo online dne 26. ledna 2022. Do finále postupuje 50 nejúspěšnějších žáků z celé republiky, nejméně však dva z každého kraje, kteří dosáhli úspěšnosti alespoň 52 % (13 bodů). Ondřej Balej se umístil na 28. místě z celkového počtu 40.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE SVAŘOVÁNÍ

Letošní rok se opět konalo krajské kolo soutěže ve svařování Memoriál Mgr. Václava Vilda “Zlatý pohár LINDE”, kde se utkali ti nejlepší ze školních kol v Plzeňském kraji.

Žáci soutěžili ve dvou skupinách podle toho, kterou metodu svařování si vybrali:

Metoda 135 – jde o svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

Výsledky:

1. místo – Jan Půta (SOŠ a SOU Sušice)

2. místo – Ladislav Drahota (SŠ Rokycany)

3. místo – Martin Ivanič (SŠ Bor)

Medota 311 – tato metoda označuje svařování plamenem.

Výsledky:

1. místo – Ondřej Hájek (SOŠ a SOU Sušice)

2. místo – Josef Darda (SŠ Rokycany)

3. místo – Vilém Auervek (SOU Stavební, Plzeň)

Všem oceněným žákům gratulujeme!

KONTEXT – ZČU PLZEŇ

Příprava občerstvení na další kolo soutěže Kontext, která se koná na Západočeské univerzitě v Plzni.

EXKURZE – FIRMA BUZULUK

Žáci třídy NS1B absolvovali exkurzi ve firmě Buzuluk, která sídlí v Komárově. Žáci během ní měli možnost nahlednout do různých částí výroby, jakou je například odlévání pístních kroužků.

POSEZENÍ S ŘEDITELKOU ŠKOLY

Vybraní žáci byli účastníky tradiční každoroční akce Posezení s ředitelkou SŠ, v rámci které prezentovali vedení školy důvody udělení pochvaly, na základě které se tyto akce zúčastnili. Samozřejmostí bylo občerstvení a rozdání diplomů podepsaných vedením školy.

DO ROKYCAN ZAVÍTALI BUDOUCÍ KUCHAŘI Z NĚMECKA

Češi i Němci mají společné problémy, v oblasti gastronomie je to také nedostatek odborných pracovních sil. I to mají řešit společné projekty typu výměnné spolupráce mezi školami.

V rámci přeshraniční spolupráce navštívili ve středu 1. června studenti z bavorského Viechtachu Střední školu Rokycany. „Jsou to studenti druhého ročníku oboru kuchař,“ uvedl Xaver Dietrich z Hotelberufsschule Viechtach, který žáky do Rokycan doprovázel.

Také na škole v Rokycanech vyučují gastro obory. „Máme zde tříletý obor kuchař-číšník a čtyřletý obor s maturitou gastronomie,“ prozradila ředitelka školy Irena Vostrá, která osobně německou delegaci provedla celou školou a ukázala i další převážně technické obory, které se na škole učí. Škola v současné době je zhruba na polovině kapacity. „V současné době máme 430 dětí, kapacita je 850 žáků a měli jsme i 870 žáků,“ říká ředitelka školy s tím, že se současnou silnou populací už počty znovu narůstají a šťastně dodává: „Budeme mít o cca 50 žáků více.“

Německé studenty v Rokycanech čekal zajímavý program. „Jsou rozděleni do dvou skupin, první šla nyní na pracoviště odborného výcviku a druhá skupina zamířila na prohlídku historického centra města,“ vysvětlila ředitelka školy.

Na odborném výcviku bylo připraveno velké množství surovin a nejrůznějších ingrediencí. „Připravili jsme pro žáky soutěž ve výrobě nealkoholických nápojů podle vlastní fantazie. A v naší učebně kuchyně vyrábí českou specialitu, chlebíčky, také dle vlastní fantazie. Naši studenti je navigují, asistují a pomáhají, když si nevědí rady,“ vysvětluje Lukáš Kfelíř, učitel odborného výcviku gastronomie.

Odborné znalosti měli němečtí žáci podobné jako čeští žáci. „Výsledky jsou výborné, myslím, že jsou spokojeni, jsou šikovní. Znalosti mají s malými odlišnosti stejné,“ chválil Lukáš Kfelíř budoucí kuchaře z Bavorska.

S nápoji radil německým žákům student třetího ročníku oboru gastronomie Samuel Weissar. Sám se v tomto oboru našel, dokonce se prezentoval i v pořadu Prostřeno. „Škola mě baví moc. V Prostřenu to bylo náročné, ale jsem rád, že jsem tam mohl být,“ svěřil se Samuel, který skončil v televizní soutěži druhý. Německým studentům mohl s drinky sám radit, v rámci vyučování se již učil míchat nápoje. „Měli jsme i ve druhém ročníku barmanský kurz a drinky občas děláme,“ podotýká Samuel.