Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Vítejte na stránkách Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III


Aktuální informace

Informace o zabezpečení vstupu do budovy školy

Na základě metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bylo ke zvýšení bezpečnosti žáků školy vytvořeno s podporou Plzeňského kraje zabezpečení přístupů pomocí biometrických čteček na otisky prstů. Detailní informace naleznete ZDE.

Rodičovské aktivy pro školní rok 2016/2017

20. dubna (čtvrtek) 2017 v budově školy od 15:00 hodin

Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/2017

SŠ Rokycany, Jeřabinová 96,
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb, Mládežníků 228
Domov mládeže, Františka Kotyzy 1026

Čtvrtek 26.1.2017 od 12.00 do 17.00 hod.

Prohlídka školy a dílen pro odborný výcvik s možností vyzkoušet si pracovní dovednosti.

Srdečně zveme všechny zájemce.

Zahájení školního roku 2016/17

Zahájení školního roku 2016/17 se zúčastnila kromě vedení SŠ i paní JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast investic, majetku a Centrálního nákupu.

     

Naše škola se umístila

Krajský úřad udělil diplom naší SŠ za 3. místo v kategorii střední odborná učiliště v soutěži „O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2015/2016“. Poděkování patří všem zúčastněným žákům a pedagogům, kteří žáky pečlivě připravovali.

Termíny opravných maturitních a  závěrečných zkoušek ve školním roce 2016/2017

A) Termín opravné maturitní zkoušky, termín náhradní maturitní zkoušky v měsíci září 2016, maturitní zkouška v měsíci září 2016

praktická zkouška – odborný výcvik  13.9.2016
praktická zkouška z odborných předmětů 12.9.2016
ústní zkouška – společná část 14.9 - 16.9.2016 
blok didaktických testů a písemných prací společné části  1.9. - 7.9.2016

B) Termín opravné zkoušky, termín náhradní zkoušky v měsíci září 2016, závěrečná zkouška v měsíci září 2016

písemná zkouška  5.9.2016
praktická zkouška  6.9. - 8. 9. 2016
ústní zkouška 9.9.2016

C) Termín opravné zkoušky, termín náhradní zkoušky v měsíci prosinec 2016

písemná zkouška  5.12.2016
praktická zkouška  6.12. - 8.12. 2016
ústní zkouška  9.12.2016

Další informace viz příkaz ředitelky č. 107/2016

Spolupráce s firmou WORKPRESS AVIATION

Naše škola navázala spolupráci s další strojařskou firmou WORKPRESS AVIATION, která je českým výrobcem komponentů do letadel. 19.května 2016 si třídy S2 a AOZ3 prohlédly výrobu s možností konání praxí, brigád a posléze i možností trvalého zaměstnání. Firma sídlí na Borských polích, více informací na www.workpressaviation.com.

Stop drogám před školou

SŠ, Rokycany, Jeřabinová 96/III se zapojila do projektu "Stop drogám před školou".


Oznámení: 

Na základě usnesení  zastupitelstva Plzeňského kraje  došlo dne 1.7.2014 ke sloučení Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského, Mládežníků 228, PSČ 337 01 se Střední školou, Rokycany, Jeřabinová 96, PSČ 337 01. Veškerá práva a závazky od 1.7.2014 přešla na Střední školu, Rokycany. Žáci SOU lesnického a zemědělského, Rokycany, kteří ukončili vzdělávání v dřívějších letech si potvrzení o studiu a další dokumentaci mohou vyžádat ve Státním okresním archivu Rokycany, Jeřabinová 1043, Rokycany.


Partnerské firmy

 Pánské obleky BANDI

Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor