Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: „Zkvalitnění výuky technických oborů na SŠ Rokycany pomocí inovovaných ŠVP, technického zázemí a vyškolených pedagogů“
strační číslo: CZ.1.07/1.1.12/03.0006
Doba realizace projektu: 1.11.2010 – 30.06.2012
Výše získané podpory: 4 968 197,96 Kč

Díky projektu škola vybavila novou počítačovou učebnu pro výuku počítačového CNC obrábění a frézování. Podpořenou osobu bylo sedmnáct učitelů teoretického a praktického vyučování, kteří prošli vzděláváním vedoucím ke zvýšení teoretických i praktických znalostí v oblasti využívání počítačové techniky pro tvorbu technické dokumentace pomocí software AutoCAD a Inventor, v oblasti technologie a speciální obráběcí a frézovací programy pomocí software Heidenhain. Všichni zúčastnění získali osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů.

V návaznosti na absolvovaná školení byly vytvořeny inovované výukové materiály v souladu s podmínkami ŠVP. Zpracované materiály jsou v podobě skript, které ve školním roce 2011/2012 byly pilotně ověřeny, nyní jsou začleněny do běžné výuky. Pomocí inovovaných ŠVP a nových podmínek výuky se tak žáci oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Zámečník vzdělávají v současných moderních trendech strojírenství a lépe se uplatní v podmínkách trhu práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.