Žáci obchodních oborů se dne 29. 1. 2020 zúčastnili soutěže REGION 2020 v Plzni s pěknými výsledky

Posuzování výsledků práce studentů nebylo snadné. Ovocná aranžmá byla totiž velmi zdařilá.