Studijní obor Mechanik seřizovač

Studium oboru Mechanik seřizovač – strojírenství a strojírenská výroba