Studijní obor Provozní technika

Studium oboru Provozní technika – strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)