Studijní obor Kuchař | číšník

Studium oboru Kuchař | číšník – činnosti v gastronomickém provozu