Studijní obor Automechanik

Studium oboru Mechanik opravář motorových vozidel