Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: „Nadstavbové zvýšení kvalifikace ve vybraných oblastech zpracovatelského průmyslu Rokycanska“.
Registrační číslo: CZ1.07/3.2.02/02.0016
Doba realizace projektu: 9.10.2011 – 31.1.2012
Výše získané podpory: 2 333 781,35 Kč

Projekt byl realizován Okresní hospodářskou komorou Rokycany, kdy SŠ byla partnerem projektu. Vycházel z průzkumu rozvojových potřeb a požadavků zpracovatelských firem rokycanska. Svými vzdělávacími programy umožnil vyškolení lektorů a následně pracovníků a pracovnic v oblastech Systémů řízení výroby, Nové metody řízení výroby a programování, obsluha a údržba číslicově řízených strojů. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření moderního vzdělávacího programu reagujícího na aktuální potřeby firem.

Vzdělávání probíhalo přednáškovou formou v učebně, dále e-learningovou formou a formou exkurzí, které byly realizovány v podnicích a firmách. Projekt byl připravován jako pilotní s pokračováním i v následujících letech. Jedná se o nadstavbový systém vzdělávání spjatý s praxí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.