Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název projektu: „Moderní škola“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0463
Doba realizace projektu: 16.04.2012 – 15.04.2014
Výše získané podpory: 2.210.400,- Kč

Projekt je zaměřen na využití nových metod a nástrojů jehož cílem je zlepšit stav počátečního vzdělávání na Střední škole Rokycany. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce – vytvořením tzv. DUMů. Lepší připravenost cílové skupiny na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Oblasti:

  1. Oblast ICT gramotnosti
  2. Oblast matematické gramotnosti
  3. Oblast finanční gramotnosti

Naše DUMy ZDE