1. r. ŠVP – Management a ekonomika obchodu – 2. inov. 2018-2019