Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Z důvodu rekonstrukce střechy na naší škole

dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do areálu.

Přísný zákaz vstupu na staveniště!

Stipendijní řád

Stipendijní řád pro žáky SŠ Rokycany


§ 1
Prospěchové stipendium


Jednorázové prospěchové stipendium se poskytuje jako odměna žákům, kteří po celou dobu studia studovali s vyznamenáním a maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku vykonali s vyznamenáním. Jednorázové prospěchové stipendium přiznává ředitel školy bez žádosti žáka.


§ 2
Podmínky pro poskytování stipendia


Průměrný prospěch žáka zajišťuje podle známek uvedených na vysvědčení po celou dobu studia a maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky.


§ 3
Výše prospěchového stipendia


Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši 2000,--Kč pro obory vzdělání nástavbového studia ( denní forma vzdělávání).
Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši 3000,--Kč pro obry vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem.
Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši 4000,--Kč pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.

§ 4
Rozhodování o stipendiích


Stipendia budou vyplacena v den předání nebo v den předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu.

§ 5
Souhlas zřizovatele


Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1783/06 ze dne 16.5.2006 vyslovila souhlas podle § 30 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s poskytováním prospěchových stipendií fyzickým osobám školskými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Plzeňským krajem z jejich rezervního fondu.

ÚčinnostTento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1.9. 2008.
Mgr.Václav Vild, v.r.
ředitel Střední školy

Hledat

Kalendář akcí

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor