Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou žáci konat závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání závěrečných zkoušek (JZZZ).
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce – 2019/2020

Termíny závěrečných zkoušek ke stažení ZDE

Závěrečná zkouška se skládá:

 • z písemné zkoušky,
 • z ústní zkoušky
 • z praktické zkoušky z odborného výcviku.

Písemná zkouška:

 • Trvá nejdéle 240 minut.
 • Ředitelka školy stanoví téma, které žáci vypracují.
 • Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky.

Praktická zkouška:

 • Ředitelka školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují.
 • Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ.
 • Hodnocení schvaluje příslušná komise.

Ústní zkoušky:

 • Ředitelka školy vybere nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje.
 • Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut.
 • Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelkou školy.Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni(a)skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx
elektronická podatelna
podatelna@skola-rokycany.cz
rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor

Mapa umístění hlavní vudovy školy.