Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro obory:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

23-45-L/01  Mechanik seřizovač
65-41-L/01  Management a služby v gastronomii
66-41-L/01  Management a ekonomika obchodu    

Obory vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01   Strojní mechanik
23-56-H/01   Obráběč kovů
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů
41-56-H/01   Lesní mechanizátor
65-51-H/01   Kuchař-číšník                              

Obory vzdělání nástavbového studia – denní forma:

23-43-L/51  Provozní technika
64-41-L/51  Podnikání      

Obory vzdělání nástavbového studia – dálková forma:

64-41-L/51  Podnikání         

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je zapotřebí podat v sekretariátu ředitele školy do čtvrtka 13. 8. 2020 od 8:00 do 14:00.

V pondělí 17. 8. 2020 budou výsledky 3. kola přijímacího řízení zveřejněny.

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.
K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.
MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve Vaší škole co možná nejsnazší.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Termíny přijímacích zkoušek do maturitních oborů

Termín přijímacích zkoušek do maturitních oborů byl stanoven MŠMT na pondělí 8. června 2020. Pozvánky s podrobnými informacemi byly uchazečům zaslány na mail (pokud byl uveden v přihlášce) a současně všem poštou.

Přejeme žákům hodně štěstí při zkouškách!

Informace k organizaci přijímacích zkoušek

 • Vstup do budovy v čase uvedeném na přihlášce – platí povinnost zakrytí úst a nosu. Je nutné dodržovat zvláště před budovou a při vstupu do budovy odstupy 2 metry. Dbejte pokynů pedagogických pracovníků školy!! Pro všechny osoby  nacházející se před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst.
 • Do budovy má povolen přístup pouze uchazeč bez zákonného zástupce nebo doprovodné osoby.
 • Uchazeč musí mít s sebou podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  (u neplnoletých podepsané zákonným zástupcem) – bude se vybírat u vstupu do budovy. Bez prohlášení nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce. Čestné prohlášení je součástí pozvánky, která byla zaslána poštou, nebo je možné si ho stáhnout ZDE.
 • Uchazeč si vezme s sebou pozvánku ke zkoušce a průkaz totožnosti (pokud ho má).
 • U vchodu do budovy musí uchazeč použít dezinfekci.
 • Uchazeč s sebou musí mít dvě roušky a sáček na ně.
 •  V době přestávek neplnoletý uchazeč nesmí opustit areál školy, ale může se procházet po nádvoří.
 • Doporučujeme uchazečům si sebou vzít pití a svačinu.
 • Dne 16. června 2020 od 8:00 – 9:30 hod. seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí.
 • Informace o přijetí zveřejníme 16. června od 10:00 hod. pod číslem registračním, které vám bylo oznámeno v předchozí korespondenci od školy, na webu školy a úřední desce ve škole.
 • V případě žáků 9. tříd musí uchazeč odevzdat zápisový lístek do 23. června 2020  – odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy nebo poslat poštou. Zápisový lístek musí být řádně vyplněný a podepsaný.
 • Další informace k přijímací zkoušce najdete v pozvánce na zkoušku.

Informace k přijímacímu řízení na webu Plzeňského kraje

https://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-a

termíny přijímacích řízení:

1. kolo přijímacího řízení - přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2020

Ke stažení:

Přijímací řízení - základní informace

Přijímací řízení pro školní rok 2020-21 - 1. kolo

Sdělení MŠMT

Přehled oborů vzdělání

Přihlášky ke vzdělávání

Denní forma

Nástavba

Jiné formy

 

Evidence přijímacího řízení

Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni(a)skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx
elektronická podatelna
podatelna@skola-rokycany.cz
rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor

Mapa umístění hlavní vudovy školy.