Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: „Zkvalitnění výuky technických oborů na SŠ Rokycany
pomocí inovovaných ŠVP, technického zázemí
a vyškolených pedagogů“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/03.0006
Doba realizace projektu: 1.11.2010 - 30.06.2012
Výše získané podpory: 4 968 197,96 Kč

Díky projektu škola vybavila novou počítačovou učebnu pro výuku počítačového CNC obrábění a frézování. Podpořenou osobu bylo sedmnáct učitelů teoretického a praktického vyučování, kteří prošli vzděláváním vedoucím ke zvýšení teoretických i praktických znalostí v oblasti využívání počítačové techniky pro tvorbu technické dokumentace pomocí software AutoCAD a Inventor, v oblasti technologie a speciální obráběcí a frézovací programy pomocí software Heidenhain. Všichni zúčastnění získali osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů.
V návaznosti na absolvovaná školení byly vytvořeny inovované výukové materiály v souladu s podmínkami ŠVP. Zpracované materiály jsou v podobě skript, které ve školním roce 2011/2012 byly pilotně ověřeny, nyní jsou začleněny do běžné výuky. Pomocí inovovaných ŠVP a nových podmínek výuky se tak žáci oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Zámečník vzdělávají v současných moderních trendech strojírenství a lépe se uplatní v podmínkách trhu práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni(a)skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx
elektronická podatelna
podatelna@skola-rokycany.cz
rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor

Mapa umístění hlavní vudovy školy.