Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Projekt „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004894
Hlavním cílem projektu je investicí do vybudování odborných učeben a jejich zázemí zlepšit kvalitu zájmového a celoživotního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost vzdělávaných osob na trhu práce.
Realizací projektu je vybudována:

  • Učebna pro přírodovědné a technické vzdělávání - pro potřeby zájmového a celoživotního vzdělávání v oblasti přírodních věd, počítačové gramotnosti a technického vzdělávání,
  • Jazyková učebna - pro potřeby zájmového vzdělávání v oblasti cizích jazyků (anglického a německého jazyka).

Dalším výsledkem projektu je zajištění bezbariérovosti budovaných učeben, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.
Rozpočet projektu je 10 mil. Kč, z toho dotace činí 9 mil. Kč.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.

Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni(a)skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx
elektronická podatelna
podatelna@skola-rokycany.cz
rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor

Mapa umístění hlavní vudovy školy.