Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Z důvodu rekonstrukce střechy na naší škole

dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do areálu.

Přísný zákaz vstupu na staveniště!

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 a vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do nabízených oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018 ( u oborů jsou uvedeny maximální počty žáků přijímaných v jednotlivých oborech).

Obory vzděláním s maturitní zkouškou - denní forma vzdělávání

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  48 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 2. kolo přijímacího řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 19. 5. 2017
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání jsou výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za poslední 3 klasifikační období
 • v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za poslední 3 klasifikační období
 • hodnocení chování uchazeče za poslední dva roky školní docházky
 • přihlédnutí k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
 • splnění povinné školní docházky

Přijímací zkoušky se nekonají.

Druhé kolo přijímacího řízení se uskuteční 26. 5. 2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny dne 26. 5. 2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.

Obory vzdělání s výučním listem - denní forma vzdělávání

23-51-H/01 Strojní mechanik  30 žáků 
 23-56-H/01  Obráběč kovů  30 žáků
 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel  24 žáků
 41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 24 žáků
 41-56-H/01  Lesní mechanizátor 30 žáků
 65-51-H/01  Kuchař-číšník  51 žáků
 66-51-H/01  Prodavač  30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 2. kolo přijímacího  řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 19. 5. 2017
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání jsou výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za poslední 3 klasifikační období
 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení chování uchazeče za poslední dva roky školní docházky
 • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem

Přijímací zkoušky se nekonají.

Druhé kolo přijímacího řízení se uskuteční 26. 5. 2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny dne 26. 5. 2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdá řediteli střední školy do 10 pracovních dnů zápisový lístek a tím potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na střední škole.

Obory nástavbového studia – denní forma

23-43-L/51
Provozní technika  30 žáků
64-41-L/51  Podnikání 60 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 2. kolo přijímacího  řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke studiu do 19. 5. 2017
 • ke studiu se mohou přihlásit pouze absolventi tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu jsou: výsledky za druhé pololetí 2. ročníku a první pololetí 3. ročníku, dále známky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika za 1. pololetí 3. ročníku.

Druhé kolo přijímacího řízení se uskuteční 26. 5. 2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny dne 26. 5. 2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.

Obory nástavbového studia – dálková forma

64-41-L/51 
Podnikání 30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 2. kolo přijímacího  řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke studiu do 19. 5. 2017
 • ke studiu se mohou přihlásit pouze absolventi tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.r
 • ozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu jsou: výsledky za druhé pololetí  2.  ročníku a první pololetí 3. ročníku, dále známky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika za 1. pololetí 3. ročníku.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Druhé kolo přijímacího řízení se uskuteční 26. 5 . 2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny dne 26. 5. 2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.
Podání zápisového lístku a tím potvrzení svého úmyslu vzdělávat se na střední škole se nevztahuje na nástavbové studium (§ 83 školského zákona).

Dne   8. 5. 2017

Ing. Irena Vostrá v. r.
ředitelka školy

Hledat

Kalendář akcí

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor