Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Z důvodu rekonstrukce střechy na naší škole

dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do areálu.

Přísný zákaz vstupu na staveniště!

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete ZDE

Obory vzdělání pro školní rok 2017/2018 - přehled ke stažení

Přihlášky stahujte ZDE

Přijímací řízení - termíny konání písemné zkoušky

Ředitelka Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do nabízených oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018 (u oborů jsou uvedeny maximální počty žáků přijímaných v jednotlivých oborech).

Obory vzděláním s maturitní zkouškou - denní forma vzdělávání

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  48 žáků
65-41-L/01  Gastronomie 15 žáků
66-41-L/01  Obchodník 15 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1.3.2017
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání jsou:
 1. Výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období
 2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky podílí 60%.
 • v případě rovnosti rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za poslední tři klasifikační období
 • hodnocení chování uchazeče za poslední dva roky školní docházky
 • přihlédnutí k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem
 • splnění povinné školní docházky

První kolo přijímacího řízení se uskuteční 28.4.2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny nejdéle dne 02.05.2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.

Obory vzdělání s výučním listem - denní forma vzdělávání

 23-51-H/01  Strojní mechanik  30 žáků 
 23-56-H/01  Obráběč kovů  30 žáků
 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel  24 žáků
 41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 24 žáků
 41-56-H/01  Lesní mechanizátor 30 žáků
 65-51-H/01  Kuchař-číšník  51 žáků
 66-51-H/01  Prodavač  30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání do 1.3.2017
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání jsou výsledky ze základní školy: průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období
 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení chování uchazeče za poslední dva roky školní docházky
 • splnění zdravotní způsobilosti doložené lékařským posudkem

Přijímací zkoušky se nekonají.

První kolo přijímacího řízení se uskuteční 28.4.2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny dne 28.4.2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdá řediteli střední školy do 10 pracovních dnů zápisový lístek a tím potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na střední škole.

Obory nástavbového studia – denní forma

23-43-L/51  Provozní technika  30 žáků
64-41-L/51  Podnikání 60 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího  řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke studiu do 1.3.2017
 • ke studiu se mohou přihlásit pouze absolventi tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu jsou:
 1. Výsledky za druhé pololetí 2. ročníku a první pololetí 3. ročníku,dále známky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika za 1. pololetí 3. ročníku.
 2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky podílí 60%.

První kolo přijímacího řízení se uskuteční 28.4.2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny nejdéle dne 02.05.2017 na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy.

Obory nástavbového studia – dálková forma

64-41-L/51   Podnikání 30 žáků

Podmínky a kritéria stanovená ředitelkou školy pro 1. kolo přijímacího  řízení:

 • správně vyplněná a podaná přihláška ke studiu do 1.3.2017
 • ke studiu se mohou přihlásit pouze absolventi tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.
 • rozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu jsou:
 1. Výsledky za druhé pololetí  2. ročníku a první pololetí 3. ročníku, dále známky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika za 1. pololetí 3. ročníku.
 2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a  matematiky podílí 60%.

První kolo přijímacího řízení se uskuteční 28.4.2017.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Výsledky budou zveřejněny na www.skola-rokycany.cz a na úřední desce školy nejdéle dne 02.05.2017.

Podání zápisového lístku a tím potvrzení svého úmyslu vzdělávat se na střední škole se nevztahuje na nástavbové studium (§ 83 školského zákona).

Dne  22. prosince 2016
Ing. Irena Vostrá v.r.                                                                                      
ředitelka školy

Příloha:
Tabulka pro určení počtu bodů za prospěch na ZŠ pro obory vzdělání s výučním listem:

průměr do 2,00 – zisk 22 bodů
průměr od 2,1 – 3,00

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3
21b 19b 18b 16b 15b 14b 13b 12b 11b 10b

průměr od 3,1 – 4,00

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4
9b 8b 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b 0b

Uchazeč může získat maximálně 66 bodů:   

 • 22 bodů za I. pololetí 8. třídy
 • 22 bodů za II. pololetí 8. třídy

Za sníženou známku z chování na 2. stupeň se odpočte za příslušné pololetí 10 bodů.
Za sníženou známku z chování na 3. stupeň se odpočte za příslušné pololetí 15 bodů.

Hledat

Kalendář akcí

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor